Pe Scurt

Subvenţii acordate angajatorilor care încadrează în muncă şomeri

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Vâlcea aplică o serie de măsuri active ce vizează integrarea pe piaţa muncii a şomerilor şi persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. Printre măsurile destinate creşterii şanselor de ocupare a şomerilor se numără acordarea de subvenţii în vederea stimulării angajatorilor de a încadra pe piaţa muncii persoane aparţinând unor categorii dezavantajate sau cu acces mai dificil pe piaţa muncii.

În acest sens, persoanele juridice primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, o subvenţie în cuantum de 2.250 lei, dacă încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată persoane din următoarele categorii: şomeri peste 45 ani sau părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale, persoane cu handicap, proaspăt absolvenţi, şomeri de lungă durată sau tineri NEETs, cu obligaţia menţinerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puţin 18 luni. Subvenţiile se acordă la solicitarea angajatorilor care încadrează în muncă persoane din categoriile mai sus menţionate.

De aceeaşi subvenţie beneficiază şi angajatorii care încadrează în muncă, potrivit legii, şomeri care, în termen de 5 ani de la data angajării îndeplinesc, conform legii, condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limită de vârstă, dacă nu îndeplinesc condiţiile de a solicita pensia anticipată parţială. Subvenţia se acordă lunar, pe perioada angajării, până la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare.

Totodată, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Vâlcea acordă angajatorilor care încheie contracte de ucenicie, în condiţiile Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, sprijin financiar în cuantum de 2.250 lei/lună pentru fiecare contract de ucenicie încheiat. Suma lunară se acordă la cererea angajatorului, proporţional cu timpul efectiv lucrat de ucenic, pe întreaga perioadă de derulare a contractului.

De asemenea, pentru a asigura tranziţia absolvenţilor de învăţământ superior de la sistemul de educaţie la piaţa muncii, angajatorii pot organiza programe de stagiu pentru absolvenţii de învăţământ superior. Pentru astfel de programe persoanele juridice pot primi, la cerere, subvenţii de 2.250 lei/lună/stagiar pe o perioadă de şase luni.

Informaţii detaliate despre posibilitatea de obţinere a subvenţiei de către angajatori se pot obţine de pe site-ul www.anofm.ro, după cum urmează:

- www.anofm.ro/persoane juridice/stimulente acordate angajatorilor - detalii privind documentele ce conţin dosarul pentru acordarea tuturor categoriilor de stimulente prevăzute de lege;

-www.anofm.ro/ Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de muncă Vâlcea/Comunicare/Materiale informative – documente ce trebuiesc completate de angajator pe fiecare categorie de stimulent prevazut de lege.

-www.anofm.ro/ Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de muncă Vâlcea/Comunicare/Materiale informative – accesare informaţii referitoare la existenţa sumelor destinate subvenţionării locurilor de muncă.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...