Pe Scurt

INFORMARE DE PRESĂ!

Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de Apavil SA în Municipiul Rm. Vâlcea în perioada 13 – 17 ianuarie 2020

APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 13 – 17 ianuarie 2020 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.

AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, pierderile de apă potabilă pe străzile: Independenţei, Drumul Gării, Calea lui Traian şi Henri Coandă.

LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea iniţială a terenului deteriorat în urma intervenţiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile Henri Coandă, Alexandru Budişteanu şi Constantin Gibescu.

POMPE CURĂŢATE. S-au curăţat manual şi mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Goranu, Bogdan Amaru şi Pasaj Dacia.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
- s-au executat cinci branşamente de apă potabilă Dn 32 mm şi cinci racorduri de canalizare pe strada Cetăţii;
- s-au decopertat cămine de canalizare pe strada Ostroveni – blocul A5;
- au început lucrările de execuţie a branşamentului pe strada Kalamata nr.18;
- s-a continuat verificarea şi curăţarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră şi a colectoarelor, manual şi mecanizat;
- s-a adus la starea iniţială suprafaţa carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
- au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.

REŢELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curăţarea şi spălarea mecanizată a reţelelor de canalizare menajeră şi a gurilor de scurgere la următoarele adrese: str. I. C. Brătianu – bl. S1, str. Lucian Blaga – bl. A50 şi A55, str. Tineretului – bl. S2, str. Aleea Narciselor – bl. C28, str. Ştirbei Vodă – bl. P1, str. Pandurilor – bl. A8/II, str. Marin Sorescu – bl. A37/II, str.
General Magheru – bl. F şi str. Aleea Stejarului – bl. C4.

46 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 46 de apometre, dintre care 45 verificate şi înlocuite şi un montaj apometru nou. De asemenea, au fost realizate 5 lucrări de intervenţie la contoarele de apă rece montate în reţea şi au fost întocmite 5 avize de amplasament şi 1 aviz tehnic.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...