Administraţie

Buget 2020:

Guvernul nu a alocat bani pentru finanţarea burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat

Primăria Râmnicu Vâlcea a solicitat un milion de lei de la bugetul de stat pentru acordarea de burse elevilor din municipiu

Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea a transmis miercuri, 15 ianuarie, către Ministerul Finanţelor Publice solicitarea de alocare a sumei de 1.000.000 de lei pentru asigurarea de burse şcolare pentru semestrul II al anului şcolar curent şi pentru semestrul I al anului şcolar 2020 – 2021, demers bazat pe prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011.

Aceşti bani urmează să se adauge alocării financiare locale - ce va fi stabilită odată cu aprobarea bugetului municipiului estimată pentru luna februarie - şi vor asigura bursele elevilor care îndeplinesc criteriile stabilite prin Ordinul nr. 5576/2001 şi învaţă la şcoli şi licee din Râmnic.

În baza HCL nr. 354/2019, 503 elevi au beneficiat de burse pe primul semestru al acestui an şcolar, dintre care 22 - de burse de performanţă, 153 - de burse de merit şi 328 - de burse de ajutor social, sursa de finanţare fiind exclusiv bugetul local al municipiului.

Conform Legii, aceste burse se acordă din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat si complementar, din sume de la bugetul local.

Iată răspunsul primit de Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea:

“Referitor la adresa dumneavoastră nr. 203333/15.01.2020, vă informăm următoarele: Potrivit prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2020, nr. 5/2020, pentru finanţarea bursele elevilor din învăţământul preuniversitar de stat nu au fost alocate sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru bugetele locale, iar Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea, potrivit competenţelor sale legale, nu dispune de sume în rezervă, nerepartizate unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Vâlcea pentru anul 2020. În eventualitatea alocării pentru unităţile administrativ-teritoriale a unor fonduri de la bugetul de stat în vederea finanţării cheltuielilor cu bursele elevilor din învăţământul preuniversitar de stat pe anul 2020, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea va lua măsurile ce se impun, în limita competenţelor stabilite potrivit prevederilor legale”.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...