Administraţie

Consiliul Judeţean Vâlcea: Bugetul judeţului s-a reîntregit cu suma de 124.914,79 lei

Luni, 23.12.2019, bugetul judeţului s-a reîntregit cu suma de 124.914,79 lei reprezentând valoarea Cererii de rambursare nr. 6, din cadrul proiectului ”Dezvoltarea unui sistem unitar de management al calităţii la nivelul Consiliului Judeţean Vâlcea şi al instituţiilor subordonate”, finanţat în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014 – 2020 (POCA).

Cererea de rambursare nr. 6 a fost verificată şi validată integral de către Autoritatea de Management pentru POCA, fapt ce confirmă calitatea implementării proiectului şi profesionalismul tuturor celor implicaţi în derularea acestuia.

Proiectul urmăreşte dezvoltarea unui sistem unitar şi sustenabil de management al calităţii la nivelul Consiliului Judeţean Vâlcea şi al altor 12 instituţii publice din subordinea sa, în scopul optimizării proceselor orientate către beneficiari, în concordanţă cu Strategia pentru Consolidarea Administraţiei Publice 2014 - 2020. Obiectivele specifice ale acestuia sunt:

• Implementarea Sistemului de Management al Calităţii, conform SR EN ISO 9001:2015, la nivelul a 12 instituţii publice din subordinea Consiliului Judeţean Vâlcea;
• Certificarea Sistemului de Management al Calităţii, conform SR EN ISO 9001:2015, la nivelul Consiliului Judeţean Vâlcea şi al altor 12 instituţii subordonate;
• Consolidarea sistemului de management al calităţii la nivelul Consiliului Judeţean Vâlcea, prin implementarea instrumentului de autoevaluare CAF - Cadrul comun de Autoevaluare a modului de Funcţionare a instituţiilor publice;
• Îmbunătăţirea cunoştinţelor şi abilitaţilor personalului, din cadrul Consiliul Judeţean Vâlcea şi din instituţiile publice subordonate, prin participarea la programe şi evenimente de formare profesionala în domeniul managementului calităţii (350 de persoane);
• Asigurarea sustenabilităţii sistemelor de management implementate şi/sau certificate în cadrul proiectului, prin formarea şi certificarea unui număr de 15 de specialişti în domeniul calităţii şi a 15 auditori în domeniul calităţii, din rândul personalului angajat în aceste instituţii, cu atribuţii în domeniul managementului calităţii.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...