Politică

Pădurarii vor fi înarmaţi şi vor primi cinci salarii compensatorii la ieşirea la pensie

Cei pe care ȋn mod popular ȋi numim “pădurari”, vor fi ȋnarmaţi cu armament de serviciu. Este un prim pas pentru o luptă egală cu mafia lemnului, deoarece, până acum, personalul silvic era ȋntr-un dezavantaj logistic evident. Acest dezavantaj ȋncă există, dar săptămâna trecută s-a făcut un pas important ȋn echilibrarea luptei cu aceşti hoţi.

Parlamentul României a aprobat noul Statut al Personalului Silvic.

Acest act normativ, pe care Guvernul României îl susţine, aduce o serie de corecţii esenţiale pentru ca întreg personalul silvic să îşi poată desfăşura activitatea în condiţii optime.

Siguranţa personalului silvic, în special a celor care asigură paza pădurii, este întărită prin acest nou Statut, aşa cum au solicitat toate asociaţiile profesionale din sector, dar şi societatea civilă.

După promulgarea actului normativ, vom avea cadrul legal necesar pentru ca pădurarii să se poată apăra mai eficient în derularea atribuţiilor de serviciu.

Întreaga societate a fost şocată de numărul şi nivelul agresiunilor la care au fost supuşi, în ultimi ani, cei care ne păzesc pădurile.

Întărirea activităţii de pază este un pilon esenţial în lupta noastră cu tăierile ilegale de pădure şi cu mafia lemnului, aşa că aprobarea noului Statut reprezintă un pas important reforma sectorului silvic din România.

“Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic a fost votat. În plenul Camerei Deputaţilor (cameră decizională) am votat PL-x nr. 357/2019 - Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr.59/2000 privind Statutul personalului silvic. Acesta a trecut cu 232 voturi. Prin prezentul proiect se operează modificări ale Statutului personalului silvic, urmărindu-se corelarea acestuia cu actualele reglementări şi cu realităţile derivate din evoluţia domeniilor de activitate în care funcţionează personalul silvic. Astfel: redefinirea domeniilor de activitate în care îşi exercită profesiunea personalul silvic şi includerea învăţământului de specialitate, a institutelor de proiectare şi cercetare în domeniul silviculturii şi amenajării fondului forestier, a asociaţiilor şi organizaţiilor profesionale sau sindicale precum şi a persoanelor juridice atestate/autorizate pentru executarea unor lucrări din domeniul silviculturii, unde angajarea de personal silvic reprezintă o condiţie legală de atestare/autorizare. Definirea unor principii clare care stau la baza exercitării funcţiei şi/sau profesiei de către personalul silvic; o corectă definire a categoriilor statutare ale personalului silvic în funcţie de pregătirea profesională; Aplicarea unitară a regimului silvic în păduri, indiferent de proprietate, prin formarea unui corp silvic a cărui activitate să fie ghidată de un sistem unitar de drepturi şi îndatoriri; Încadrarea pe grade profesionale a personalului silvic în mod unitar, indiferent de entitatea în care îşi desfăşoară acesta activitatea şi eliminarea oricărei posibilităţi de discriminare; Recunoaşterea activităţilor din domeniul silviculturii în categoria celor care implică prin natura lor îndatoriri şi riscuri deosebite; Includerea activităţilor din domeniul silviculturii în categoria conditiilor speciale de muncă; Stabilirea unor criterii obiective la încadrarea şi promovarea personalului silvic; Evaluarea anuală a activităţii personalului silvic în baza unor criterii clare şi obiective; Stabilirea unor sancţiuni clare pentru tragerea la răspundere a personalului silvic care săvârşete abateri ce aduc prejudicii de imagine sau care pun în pericol integritatea fondului forestier naţional; stabilirea modului de funcţionare a comisiilor de disciplină în care sunt analizate şi sancţionate abaterile personalului silvic; Stimularea şi orientarea personalului silvic care exercită atribuţii de pază şi control al respectării regimului silvic către activităţile care se desfăşoară în interiorul fondului forestier, cu scopul principal de a se preveni agresiunile asupra pădurii; dotarea cu echipament specifice gradului de pericol la care este suspus personalul silvic care asigură paza pădurilor în timpul exercitării activităţii. Facem în continuare lucruri bune pentru oameni”, a declarat deputatul Eugen Neaţă.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

07.01.2020 - 14:13ionut:cand ati scos toti cutitarii,hotii,violatorii ati votat pentru recursul compensatoriu nu va cereti scuze ca nu au fost fapte bune pentru oameni?

Pagina 1 din 1 (1 comentarii din 1)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...