Actualitate

APAVIL SA – ANUNŢ privind scoaterea la concurs a unui post de expert achiziţii publice în cadrul Unităţii de Implementare Proiecte

Concursul constă în probă scrisă şi interviu şi se va desfăşura la sediul societăţii APAVIL S.A, situat în Râmnicu Vâlcea, str. Carol I, nr. 3 – 5.

Concursul se va desfăşura în trei etape succesive, după cum urmează:
- selecţia dosarelor de înscriere va avea loc în data de 06.12.2019, ora 13.00
- proba scrisă va avea loc în data de 12.12.2019, ora 09.00
- interviul va avea loc în data de 18.12.2019, ora 09.00

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 05.12.2019, ora 1500, la Registratura APAVIL S.A., Rm.Vâlcea, str.Carol I nr. 3-5.

Informaţii privind condiţiile generale, condiţiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfăşurarea concursului şi calendarul concursului se pot obţine accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare şi Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 07.00 – 15.30 şi vineri între orele 07.00 – 13.00.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...