Inedit

Concurs naţional de eseuri literare „RESPECT FAŢĂ DE PATRIE”, ediţia a II-a

La împlinirea a 200 de ani de la naşterea marelui revoluţionar Nicolae Bălcescu în spiritul apărării, promovării şi păstrării identităţii naţionale, Muzeul Memorial „Nicolae Bălcescu” şi Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vâlcea în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea lansează concursul de creaţie literară „RESPECT FAŢĂ DE PATRIE”, ediţia a II-a, care se adresează elevilor şi profesorilor de pe întreg teritoriul ţării, pasionaţi de istoria, cultura şi patrimoniul naţional.

Nicolae Bălcescu spunea acum 160 de ani: „Istoria este cea dintâi carte a unei naţii. Într-însa ea îşi vede trecutul, prezentul şi viitorul. O naţiune fără istorie este un popor încă barbar şi vai de acel popor care şi-a pierdut religia suvenirurilor”.

În toate perioadele de existenţă ale neamului s-a pus accentul pe simţul patriotic, educaţie naţională care sunt trăsături pozitive de caracter. „Conştiinţa naţională este pulsul gândirii şi al raţiunii noastre, este fascicula de lumină cea mai preţioasă în această lume. Ea este lumina harului, a virtuţilor şi a inteligenţei noastre. Un mijloc de educaţie patriotică este limba maternă. Limba este coloana vertebrală a naţiunii, este tezaurul cel mai scump pe care îl moştenesc copiii de la părinţi”, ( V.Alecsandri) „măsura civilizaţiunii unui popor”, (M.Eminescu) „mijlocul universal al circulaţieii ideilor şi impresiilor”, ( B.P.Haşdeu) „supremul product sufletesc al poporului” ( N.Iorga).
Mihai Eminescu spunea pe bună-dreptate ca „Patriotismul nu este numai iubirea pământului în care te-ai născut ci, mai ales, iubirea trecutului, fără de care nu există iubire de ţară`”.

Participare

La acest concurs pot participa elevi ( secţiunea elevi) şi profesori ( secţiunea profesori) fără limită de vârstă. Lucrarea ( un eseu literar cu tema Respect faţă de patrie) de maxim 3 pagini , fonturi Times New Roman cu caractere de 12, va fi trimisă împreună cu fişa de înscriere până la data de 22 noiembrie 2019 prin e-mail la adresele: memorialulbalcescu@yahoo.com şi studiocreatie3@yahoo.com.

Juriul şi premii

Juriul, constituit din critici literari, scriitori, publicişti, reprezentanţi ai instituţiilor organizatoare va decide lucrările câştigătoare pentru fiecare secţiune în parte: elevi şi profesori. Se va puncta: originalitatea, respectarea adevărului istoric, creativitatea, patriotismul. Se vor acorda 3 premii pentru elevi (premiul I; II; III si 5 mentiuni), 3 premii pentru profesori( premiul I; II; III si 5 mentiuni) şi trofeul concursului, diplome de participare, pu¬blicarea tuturor lucrărilor ¬pre¬miate în revista muzeului; câştigătorii vor fi invitaţi să participe la manifestările ce vor fi special pregătite în cursul lunii decembrie, fiind anunţaţi în timp util pentru festivitatea de premiere, ce va avea loc la Muzeul Memorial „Nicolae Bălcescu”, vizitarea gratuită a expoziţiilor Muzeului Memorial „Nicolae Bălcescu” a tuturor participanţiilor la concurs.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...