Economic

Gabriel Grădinescu (ASF): Investiţiile prin internet, un obstacol depăşit!

Vicepreşedintele ASF pentru sectorul Instrumente şi Investiţii Financiare - Gabriel Grădinescu, a declarat:

„Aşa cum am precizat şi la ultima mea întâlnire cu reprezentanţii pieţei de capital, în cadrul conferinţei organizate de către Asociaţia Administratorilor de Fonduri (AAF), am reuşit să aprobăm şi să lansăm Regulamentul privind procedura de subscriere şi răscumpărare prin internet a titlurilor de participare emise de organismele de plasament colectiv şi pentru modificarea şi completarea Regulamentului A.S.F. nr. 9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, precum şi pentru modificarea şi completarea Regulamentului A.S.F. nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiţii alternative”.

Reamintesc faptul că acest regulament introduce o serie de prevederi noi, după cum urmează:
· simplificarea circuitului documentelor transmise letric de către investitori la primul contact cu entitatea, prin introducerea posibilităţii de a transmite documentele de identificare şi în format digital;

· posibilitatea utilizării unei aplicaţii informatice care poate identifica o persoană (ex. prin identificare pe bază de amprente digitale, recunoaştere facială sau scanare de iris, fără ca lista să fie exhaustivă), cu obligaţia ca S.A.I./societatea de investiţii autoadministrată să stocheze acordul de voinţă a investitorului sau potenţialului investitor, ce intră în relaţii contractuale la distanţă, pe un suport durabil;

· înscrierea în cadrul aplicaţiei mobile sau al site-ului care găzduieşte platforma electronică care oferă accesul la subscrierea şi răscumpărarea titlurilor de participare prin internet, a menţiunii că respectivul O.P.C. este autorizat de A.S.F, inclusiv prin precizarea numărului de decizie şi numărului de înscriere în Registrul public al A.S.F.-S.I.I.F.;
Sunt încredinţat că toate aceste elemente noi vor conduce la dezvoltarea pieţei de capital prin creşterea numărului de conturi de retail. Misiunea noastră este de a continua procesul de informatizare şi dezvoltare de aplicaţii IT astfel încât să realizăm dezideratul „Piaţa de Capital la un click distanţă”.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...