Actualitate

INFORMARE DE PRESĂ!

Activitate intensă la Apavil Centru Vest 15 octombrie 2019

SC APAVIL SA – Centru Exploatare Vest a desfăşurat în săptămâna 07 octombrie – 11 octombrie 2019 o serie de activităţi în întreaga arie de operare.

AVARII REZOLVATE. În această perioadă au avut loc mai multe intervenţii pentru eliminarea pierderilor de apă în timp util la branşamente PEHD Dn 25 din satul Pietrarii de Sus, comuna Pietrari; reţeaua PEHD D32: sat Foleştii de Jos, comuna Tomşani, oraşul Băbeni – strada Calea lui Traian şi zona Tătărani; reţeaua PEHD Dn 63 în satul Moşteni, comuna Frânceşti şi sat Modoia, comuna Cernişoara. De asemenea, s-a intervenit la avarii în satul Şirineasa, comuna Şirineasa şi în oraşul Băbeni – strada Tătărani.
La aceste intervenţii s-au efectuat operaţiile necesare remedierii problemelor şi de aducere la stare iniţială a terenului.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
- s-au efectuat operaţii de extindere reţea apă potabilă PEHD Dn 110 în satul Govora, comuna Mihăeşti;
- au fost verificaţi parametrii apei potabile furnizate în sistemele Govora, Mihăeşti, Buneşti, Păuşeşti – Otăsău, Pietrari şi Frânceşti;
- s-au vidanjat şi curăţat căminele staţiilor de repompare apă uzată, care necesită golire periodică, din localităţile Şirineasa şi Nicolae Bălcescu;
- s-au efectuat lucrări de branşare la reţeaua de apă şi racord la reţeaua de canalizare în satul Slăviteşti, comuna Şirineasa;
- s-au efectuat lucrări de înlocuire reţea apă potabilă şi branşamente PEHD D63 pe strada Măguri, oraşul Horezu;
- în vederea asfaltării drumului şi betonării rigolelor, s-a reconfigurat un racord canal în oraşul Băile Govora – strada Tudor Vladimirescu;
- s-a asigurat monitorizarea permanentă a funcţionării echipamentelor la staţiile de pompare apă şi a staţiilor de repompare ape uzate din cadrul sectorului Govora, zonele Pietrari, Buneşti şi Păuşeşti – Otăsău;
- au fost executate branşamente de apă potabilă PEHD Dn25 pentru utilizatorii din satul Gătejeşti, oraşul Băile Govora şi satul Govora, comuna Mihăeşti;

- a fost asigurată buna funcţionare a reţelelor de apă şi canalizare din întreaga arie de operare a Centrului de Exploatare Vest.

APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost verificate şi înlocuite apometre în toata aria de operare, acolo unde acestora urma să le expire verificarea metrologică sau erau deteriorate.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...