Actualitate

APAVIL SA – ANUNŢ privind scoaterea la concurs a următorului post: 1 post de economist la Serviciul Facturare / Sectorul Horezu / Centrul Exploatare Vest

Concursul se va desfăşura în trei etape succesive, după cum urmează:

- selecţia dosarelor de înscriere va avea loc în data de 11.10.2019;
- proba scrisă va avea loc în data de 16.10.2019, ora 09.ºº;
- interviul va avea loc în data de 22.10.2019, ora 09.ºº.

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 10.10.2019, ora 12ºº, la Registratura APAVIL S.A., Rm. Vâlcea, str.Carol I nr. 3-5.

Informaţii privind condiţiile generale, condiţiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfăşurarea concursului şi calendarul concursului se pot obţine accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare şi Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 07.00 – 15.30 şi vineri între orele 07.00 – 13.00.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...