Actualitate

Comunicat de presă!

Mircia Gutău: Educaţia a fost şi rămâne în continuare o prioritate a administraţiei locale!

Ca urmare a apariţiei în unele mijloace media şi în mediul online a unor materiale referitoare la situaţia burselor şcolare la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea, doresc să fac următoarele precizări:

Prin Hotărârea Consiliului Local nr.114/2019 din bugetul local a fost alocată suma de 200.000 lei pentru acordarea burselor şcolare pentru anul 2019, sumă ce este asigurată din veniturile proprii întrucât de la bugetul de stat nu au fost alocate sume cu această destinaţie, primarul municipiului respectând astfel prevederile Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale cu privire la alocarea sumelor pentru bursele şcolare.

Bursele se acordă în limita bugetului aprobat cu această destinaţie a cărui fundamentare se realizează în baza solicitărilor unităţilor de învăţământ, iar criteriile generale de acordare a burselor sunt stabilite potrivit prevederilor Ordinului nr.5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, cu modificările şi completările ulterioare.
În baza acestui act normativ, Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar stabilesc criteriile de acordare a burselor, pe categorii – de performanţă, de merit, de studiu şi a celor de ajutor social în limita fondurilor repartizate şi în raport cu integralitatea efectuării, de către elevi a activităţilor şcolare.

La acest moment, demersul de stabilire a numărului de beneficiari şi a cuantumului burselor şcolare este în derulare pe relaţia unităţi de învăţământ – Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea – Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea.

Cu privire la afirmaţia tendenţioasă cum că ”administraţia publică locală din Râmnic sub Mircia Gutău dovedeşte că educaţia, elevii şi părinţii sunt doar un subiect incomod care trebuie tratat cu dezinteres, agresivitate şi subfinanţare” mă simt obligat să precizez că educaţia a fost şi rămâne în continuare o prioritate a administraţiei locale care investeşte sume importante pentru ca unităţile de învăţământ din municipiu să ofere condiţii de studiu dintre cele mai bune copiilor noştri, rezultatele văzându-se an de an.

În fiecare an, municipalitatea a premiat elevii cu performanţe deosebite la concursurile şcolare, competiţii sportive sau examene naţionale, iar cel mai recent exemplu, în acest sens este premierea elevilor care au obţinut media 10 (zece) la evaluarea naţională şi la examenul de Bacalaureat, municipiul Râmnicu Vâlcea fiind printre singurele municipii din ţară care a sprijinit performanţa elevilor merituoşi.

Totodată, ţin să amintesc că am înfiinţat învăţământul în sistem dual în unele şcoli din municipiu, învăţământ ce constă în formarea profesională de calitate a elevilor, în vederea angajării lor după absolvire în conformitate cu nivelul de pregătire şi competenţele certificate şi am asigurat cheltuielile necesare pentru funcţionarea în bune condiţii a întregului proces de educaţie şi formare profesională.

Nu în ultimul rând, doresc să precizez că autoritatea locală se preocupă în continuare să asigure elevilor şi cadrelor didactice un cadru modern şi civilizat pentru desfăşurarea procesului educaţional. În acest sens, municipalitatea desfăşoară politici educaţionale care se materializează atât în investitii noi (Grădiniţa cu program prelungit Ostroveni, Grădiniţa cu program normal nr.16), în aducerea unităţilor de învăţământ la standarde cât mai înalte, amintesc aici doar Sala de sport de la Colegiul Energetic recent inaugurată, reabilitarea Colegiului Naţional de Informatică Matei Basarab, reabilitarea Şcolii generale nr.13, reabilitarea sălii de festivităţi de la Colegiul Naţional Mircea cel Bătrân, construire sala de sport Liceul Antim Ivireanu, reabilitarea şi dotarea cu mobilier a fostei clădiri în care a funcţionat Gradiniţa nr.3 etc., cât şi în susţinerea actului educaţional.

Astfel, pentru asigurarea desfăşurării în bune condiţii a cursurilor la începutul fiecărui an şcolar, Primăria municipiului în fiecare vară realizează lucrări de întreţinere şi reparaţii a unităţilor de învăţâmânt cuprinse în reţeaua şcolară, lucrări ce constau în igienizări, zugrăveli reparaţii pardoseli, instalatii etc.

În final căteva precizări: dacă din partea elevilor care au iniţiat un demers împotriva Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea aş putea accepta o lipsă de informare, nu acelaşi lucru pot să spun şi din partea consilierilor PNL care se arată foarte revoltaţi de această situaţie. Aştept cu mare interes demersul acestora şi nu mă pot opri să nu remarc faptul că în apropierea campaniei electorale brusc îşi aduc aminte că sunt reprezentanţi ai locuitorilor din Râmnicu Vâlcea şi încearcă, din păcate, fără mare succes să pozeze în apăratori ai drepturilor cetăţenilor.

Din nefericire pentru ei, demersul în care s-au angajat este unul profund populist, fără niciun fel de susţinere reală, fără legătură cu ceea ce se întâmplă cu adevărat în administratia locală a municipiului, ceea ce, până la urmă le dă o constanţă în comportament cu care deja râmnicenii sunt obişnuiţi

PRIMAR MUNICIPIU,
Mircia GUTĂU

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...