Administraţie

Primăria Craiova acordă tichete sociale pentru preşcolari

Autorităţile locale acordă, din acest an, tichete valorice pentru a-i ajuta pe preşcolarii care provin din familii cu venituri modeste. Tichetele, cu valoare de 50 de lei, lunar, sunt oferite copiilor care merg la grădiniţă în anul şcolar ce urmează.

Potrivit municipalităţii, stimulentul educaţional are o valoare de 50 de lei, lunar, se şi oferă pe întreg anul educaţional 2019-2020. De aceste tichete pot să beneficieze familiilor care au copii cu vârsta cuprinsă între 3 şi 6 ani care frecventează grădiniţa, dar care au un venit lunar mai mic de 284 de lei pe membru de familie. Solicitările se pot depune pe tot parcursul anului şcolar 2019-2020 la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Craiova, din strada „Mitropolit Firmilian”, la nr. 14, de luni până joi, între orele 8.00 şi 13.00 şi vineri între orele 8.00 şi 10.00.

Dosarele se depun de luni

Dosarele se pot depune începând de luni, solicitanţii fiind obligaţi să depună următoarele acte: cerere şi declaraţie pe proprie răspundere – se completează de către părinţi, de reprezentanţii legali ai copilului sau după caz de către persoana care a fost desemnată de părinţi pentru întreţinerea copilului pe perioada absenţei lor, conform art. 104 din Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările si completările ulterioare. Autorităţile precizează că declaraţia este standard şi este pusă la dispoziţie de Direcţia de Asistenţă Socială Craiova, la momentul solicitării. Dosarul mai trebuie să cuprindă dovada înscrierii la grădiniţă (se va specifica data înscrierii în unitatea de învăţământ din anul actual); livretul de familie; certificatele de naştere ale copiilor (original şi copie); certificat căsătorie, părinţi (original şi copie); hotărâre judecătorească de încredinţare, încuviinţare a adopţiei (original şi copie); dispoziţia conducătorului direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau hotărârea comisiei pentru protecţia copilului ori a instanţei de judecată, după caz, pentru măsura plasamentului, hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziţia autorităţii tutelare, potrivit legii; hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este declarat/declarată dispărut/dispărută, hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor şi după caz, alte acte doveditoare privind componenţa familiei.

Veniturile să fie mai mici de 284 de lei pe membru de familie

Pe lângă actele de identitate, solicitanţii trebuie să pună la dosar şi acte doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei, eliberate de angajator, de organele fiscale sau de alte autorităţi competente, mandate poştale de plată, extrase de cont, decizii ori dispoziţii de stabilire a drepturilor. În cazul familiei sau persoanei singure care locuieşte şi se gospodăreşte împreună cu alte familii ori persoane singure şi contribuie împreună la achiziţionarea sau realizarea unor bunuri şi a unor venituri din valorificarea acestora ori la consumul acestora, la stabilirea venitului pe membru de familie se iau în considerare atât veniturile nete lunare proprii, cât şi parte ce îi revine de drept din veniturile lunare nete realizate în comun de persoanele din gospodărie. „Precizăm că pentru beneficiarii de venit minim garantat conform Legii nr. 416/2001 cu modificările şi completările ulterioare şi pentru beneficiarii prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cererea tip însoţită numai de dovada înscrierii la grădiniţă se depune la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Craiova – strada Mitropolit Firmilian, nr. 14”, se precizează într-un comunicat al Primăriei Craiova.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...