Economic

Cristian Roşu (ASF): Tendinţe favorabile pieţei asigurărilor în primele 6 luni din 2019

În contextul prezentării de către ASF a raportului privind evoluţia pieţei de asigurări în semestrul I 2019, Vicepreşedintele ASF pentru sectorul de asigurări şi reasigurări, domnul Cristian Roşu, face o scurtă prezentare a principalilor indicatori privind evoluţia pieţei asigurărilor în primele 6 luni ale anului 2019.

Favorizate de un cadru macroeconomic caracterizat prin creşteri ale economiilor UE, rate scăzute ale şomajului, creşterea veniturilor disponibile ale populaţiei şi menţinerea încrederii consumatorilor cu privire la perspectivele economiei, pieţele financiare europene au înregistrat evoluţii pozitive atât în 2018, cât şi pe parcursul primului semestru al anului 2019. România nu a făcut excepţie şi, cu toate că se înregistrează niveluri mai scăzute ale indicatorilor privind pieţele financiare în comparaţie cu alte state europene, perspectivele de dezvoltare se menţin favorabile.

La 30 iunie 2019 activau pe piaţa asigurărilor 28 de societăţi de asigurare, autorizate şi reglementate de ASF, dintre care 15 au practicat numai activitate de asigurări generale, 7 au practicat numai activitate de asigurări de viaţă şi 6 au practicat activitate compozită.
În semestrul I 2019, societăţile de asigurare autorizate şi reglementate de ASF au subscris prime brute în valoare de 5.438.764.708 lei, în creştere cu 7,8% faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior.

Din totalul primelor brute subscrise de societăţile de asigurare autorizate şi reglementate de ASF în semestrul I 2019, primele brute subscrise pe teritoriul altor state au înregistrat un volum de aproximativ 114 milioane lei, reprezentând circa 2% din volumul total al primelor subscrise, în creştere cu circa 91% faţă de anul precedent (60 milioane lei).

Cele 11 sucursale care îşi desfăşoară activitatea în baza dreptului de stabilire (FOE - freedom of establishment) au cumulat, la finalul lunii iunie 2019, prime brute subscrise în valoare de aproximativ 454 milioane lei, în creştere cu aproximativ 26% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

Piaţa asigurărilor din România este caracterizată de un grad mediu spre ridicat de concentrare. În semestrul I 2019, aproximativ 89% din volumul total de prime brute subscrise a fost realizat de 10 societăţi de asigurare din cele 28 de societăţi care desfăşurau activitate de asigurare/reasigurare la 30 iunie 2019.

La nivelul întregii pieţe de asigurări, numărul de contracte de asigurare, în vigoare la finalul semestrului I al acestui an, a fost de 15.551.834, în creştere faţă de anul precedent cu aproximativ 3,9%.

Asigurări generale

Piaţa a continuat să fie dominată de asigurările generale în proporţie de 79%.
Volumul total al primelor brute subscrise pentru asigurările generale, în semestrul I 2019, a fost de 4.313.973.719 lei, în creştere cu 8,7% faţă de semestrul I 2018.

Aproximativ 96% din volumul total de prime brute subscrise pe asigurări generale a fost realizat de 10 societăţi din cele 28 de societăţi care desfăşurau activitate de asigurare/reasigurare la 30 iunie 2019, cumulând prime brute subscrise în valoare de 4.136.322.344 lei .
Din totalul primelor brute subscrise pentru asigurări generale, cele mai mari ponderi le deţin clasele A10 - Răspundere civilă pentru utilizarea vehiculelor auto terestre, A3 -Vehicule terestre, exclusiv materialul feroviar rulant, A8 - Incendiu şi calamităţi naturale (pentru alte bunuri decât cele asigurabile în clasele A3 - A7).

Piaţa asigurărilor generale rămâne dominată de asigurările auto, astfel încât acestea, incluzând clasa A3 (Asigurări de mijloace de transport terestru, altele decât cele feroviare) şi clasa A10 (Asigurări de răspundere civilă auto, inclusiv răspunderea transportatorului) reprezintă aproximativ 72% din totalul primelor brute subscrise pentru activitatea de asigurări generale şi 57% din totalul primelor brute subscrise de societăţile de asigurări în semestrul I 2019.

Piaţa asigurărilor RCA

La 30 iunie 2019, pe piaţa asigurărilor îşi desfăşurau activitatea 9 asigurători autorizaţi de ASF pentru activităţi de asigurare RCA, care au realizat un volum de prime brute subscrise de 1.910.123.710 lei.
Comparativ cu primul semestru al anului precedent, valoarea primelor brute subscrise a crescut cu circa 4%.

De asemenea, pe teritoriul României îşi desfăşoară activitatea un asigurător în baza libertăţii de prestare a serviciilor (FOS) – compania Euro Insurances Dac - care în primul semestru al anului 2019 a subscris prime în valoare de 4,5 milioane lei şi un asigurător în baza dreptului de stabilire pe teritoriul României (FOE) - sucursala WATFORD Insurance Company Europe - care a înregistrat un nivel al primelor brute subscrise de 46,5 milioane lei.

Gradul de concentrare rămâne ridicat pentru primii asigurători din top, astfel că primii 2 asigurători cumulau aproximativ 70% din portofoliul de asigurări RCA din România.

La 30 iunie 2019, cele mai mari ponderi au fost deţinute de poliţele cu o valabilitate de 6 luni, respectiv 12 luni. Se remarcă o tendinţă ascendentă pentru poliţele de asigurare cu o valabilitate de o lună.

Pe ansamblul întregii pieţe, prima medie RCA anualizată a crescut cu aproximativ 2% în semestrul I 2019 comparativ cu acelaşi semestru din anul precedent, înregistrând valoarea de 617 lei.

Pe parcursul primelor şase luni ale anului 2019, comparativ cu anul trecut, prima medie a înregistrat o creştere cu aproximativ 2%, în timp ce dauna medie a crescut cu 11,7%.

Dauna medie RCA plătită pentru vătămări corporale în primele 6 luni ale anului 2019 s-a diminuat comparativ cu semestrul I din anul precedent cu aproximativ 13%, iar cea pentru daune materiale a crescut cu circa 16%.

Decontarea directă

În primele şase luni din anul 2019, asiguratorii RCA au încheiat un număr de 120.156 clauze de decontare directă, primele brute subscrise aferente acestora fiind de 11.094.934 lei. La data de 30.06.2019 erau în vigoare un număr de 204.915 clauze de decontare directă.

Asigurări de locuinţe

Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului anterior, la 30 iunie 2019 piaţa asigurărilor de locuinţe (obligatorii şi facultative) a consemnat în primul semestru al anului 2019 o creştere a primelor brute subscrise de aproximativ 6% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent.

Numărul de contracte de asigurare obligatorie de locuinţă în vigoare la sfârşitul perioadei de raportare (807.141) s-a mărit cu circa 2%, primele brute subscrise (în valoare de 74.163.142 lei) au crescut cu aproximativ 4%, în timp ce indemnizaţiile brute plătite (2.146.268 lei) au crescut semnificativ, cu 121%.

Subscrierile aferente asigurărilor facultative de locuinţe (prime brute subscrise de 172.756.649 lei), au înregistrat o creştere de aproximativ 7% comparativ cu primul semestru din anul precedent, în timp ce indemnizaţiile brute plătite (44.928.508 lei) au fost în creştere cu circa 54%, iar numărul de contracte noi încheiate în perioada de raportare (639.748) a crescut cu 3%.

Asigurări de viaţă şi sănătate

În semestrul I 2019 a continuat dinamica pozitivă a sectorului asigurărilor de viaţă, manifestată începând cu anul 2015, iar volumul primelor brute subscrise se menţine la cel mai ridicat nivel din ultima perioadă.

Primele brute subscrise aferente asigurărilor de viaţă sunt în sumă de 1.124.790.989 lei, în creştere cu 4,6% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

S-a menţinut un grad mare de concentrare, astfel că primele 2 societăţi din punct de vedere al volumului primelor brute subscrise pentru activitatea de asigurări de viaţă deţin o cotă de piaţă cumulată în valoare de 54%. De asemenea, 10 societăţi au deţinut o pondere de peste 97% din volumul total al primelor subscrise pe acest segment, cu subscrieri cumulate în valoare de 1,09 miliarde lei.
Asigurările de sănătate au cumulat la finalul lunii iunie 2019 prime brute subscrise în valoare de 205 milioane lei, în creştere cu aproximativ 24% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. Numărul de contracte în vigoare la sfârşitul perioadei de raportare s-a mărit cu circa 18%, iar cea mai ridicată pondere este deţinută de contractele de asigurări de sănătate asimilabile asigurărilor generale.

Indemnizaţii brute plătite

În semestrul I 2019, societăţile de asigurare au raportat indemnizaţii brute plătite, cumulat pentru cele două categorii de asigurări, în sumă de 2.880.585.748 lei, astfel:

- 2.775.706.367 lei sunt aferente contractelor de asigurări generale (96%), înregistrând o creştere cu 18% faţă de semestrul I 2018 (2.346.346.150 lei);
- 104.879.381 lei sunt sume plătite pentru indemnizaţii brute, aferente asigurărilor de viaţă, înregistrând o creştere cu circa 17% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent (89.824.583 lei).

Indemnizaţiilor brute aferente asigurărilor de viaţă li se adaugă maturităţi, răscumpărări parţiale şi totale, cumulate în sumă de 421.105.243 lei, valoare în creştere comparativ cu cea înregistrată în aceeaşi perioadă a anului precedent (372.648.279 lei).

Rezerve tehnice

La finalul semestrului I 2019 societăţile de asigurare aveau constituite rezerve tehnice brute în valoare totală de 17.205.575.863 lei, în creştere cu 4,38% faţă de sfârşitul anului 2018 (16.483.400.031 lei), repartizate pe cele două categorii de asigurare după cum urmează:

- pentru asigurările generale un volum de 9.627.200.897 lei, reprezentând 56% din totalul rezervelor tehnice;
- pentru asigurările de viaţă, în valoare de 7.578.374.966 lei, reprezentând de 44%, din totalul rezervelor tehnice.

Profitabilitatea societăţilor de asigurare

La nivelul întregii pieţe de asigurări, rezultatul net al activităţii din semestrul I 2019 a fost unul pozitiv, profitul net total: circa 134 mil. lei.

Regimul Solvabilitate II

La finalul semestrului I 2019, atât valoarea activelor, cât şi cea a obligaţiilor societăţilor de asigurare (măsurate conform principiilor regimului Solvabilitate II) au înregistrat creşteri comparativ cu valorile înregistrate în aceeaşi perioadă a ultimilor trei ani. Activele totale au crescut cu 7,9%, iar datoriile totale ale societăţilor de asigurare au crescut cu 10,9% în semestrul I 2019 comparativ cu valoarea înregistrată în perioada similară din anul anterior.

Valoarea fondurilor proprii eligibile să acopere cerinţa de capital de solvabilitate se afla la finalul primului semestru al anului 2018 la nivelul de 5,21 miliarde lei, în creştere cu 2,30% comparativ cu valoarea înregistrată în semestrul I al anului 2018.

Îmbunătăţirea indicatorilor de solvabilitate a societăţilor de asigurare a continuat şi pe parcursul primelor şase luni ale anului, astfel că la sfârşitul lunii iunie 2019, toate societăţile îndeplineau cerinţele necesarului de capital de solvabilitate (SCR), precum şi cerinţele minime de capital (MCR), cu o singură excepţie (o companie fără activitate pe segmentul RCA şi cu prezenţă redusă pe piaţă).

Ca şi în perioadele similare ale anilor 2016, 2017, 2018, ratele SCR şi MCR la nivelul pieţei, au fost supraunitare, rata SCR menţinându-se relativ stabilă, iar rata MCR înregistrând o creştere de aproximativ 8%.

Brokerii de asigurări

În primul semestru al anului 2019, brokerii de asigurare şi/sau reasigurare au intermediat circa 64% din volumul total al primelor brute subscrise de asigurători pentru cele două categorii de asigurare, într-o uşoară creştere faţă de perioada similară a anului 2018.
În urma centralizării raportărilor transmise de companiile de brokeraj, la data de 30.06.2019, se constată o creştere procentuală faţă de aceeaşi perioadă a anului 2018 a valorii primelor intermediate pentru asigurări generale şi asigurări de viaţă de 11,30%, de la 3.123.895.838 lei la 3.476.887.148 lei.

Analizând structura primelor intermediate de brokerii de asigurare şi/sau reasigurare pe clase de asigurări generale se constată că, în primul semestru al anului 2019, o pondere semnificativă în totalul primelor intermediate pentru asigurări generale o deţin următoarele clase:

- clasa A10, Asigurări de răspundere civilă pentru vehicule (RCA + CMR) - 53,16 % ;
- clasa A3, Asigurări de mijloace de transport terestru (CASCO) - 23,51 % ;
- clasa A8, Asigurări de incendiu şi alte calamităţi naturale - 8,20 % ;

Ca o concluzie, acesta afirmă că piaţa asigurărilor din România este pe un trend favorabil, semnalându-se totodată o serie de riscuri care vor trebui foarte atent monitorizate de către Autoritate astfel încât eventualele derapaje cu posibile efecte de contagiune să poată fi preîntâmpinate.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...