Actualitate

APAVIL SA – ANUNŢ privind scoaterea la concurs a următorului post: 1 post referent la Serviciul Achiziţii

(perioadă determinată, până la data de 31.12.2020)

Concursul se va desfăşura în trei etape succesive, după cum urmează:
- selecţia dosarelor de înscriere va avea loc în data de 09.09.2019 ora 12:00;
- proba scrisă va avea loc în data de 12.09.2019 ora 09:00;
- interviul va avea loc în data de 18.09.2019 ora 09:00.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii admişi la proba precedentă.

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 06.09.2019 ora 12:00, la sediul APAVIL SA, Rm.Vâlcea, str. Carol I nr.3-5.

Informaţii privind condiţiile generale, condiţiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfăşurarea concursului şi calendarul concursului se pot obţine accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare şi Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 0700 – 1530 şi vineri între orele 0700 – 1300.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...