Politică

Declaraţie de presă!

Paul Stănescu răspunde acuzaţiilor aduse de Sorina Matei: „În faţa mea vin documente, nu persoane”

Având în vedere apariţia, în spaţiul public, a unui Aviz Tehnic privind construirea unui parc fotovoltaic, precizez următoarele:
• Terenul nu a aparţinut niciodată Consiliului Judeţean Olt. De altfel, avizul nu poate fi acordat favorabil decât dacă beneficiarul (persoană fizică sau juridică) face dovada, cu acte autentificate a dreptului de proprietate, şi în contextul în care documentaţiile de urbanism au toate avizele/acordurile/punctele de vedere ale tuturor avizatorilor (autorităţi/instituţii – locale şi centrale), inclusiv planul de situaţie pe suport topografic vizat OCPI şi Decizia Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru scoaterea terenului din circuitul agricol (dacă e cazul);
• Orice Aviz Tehnic este dat în urma analizei temeinice a documentelor de către Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism, constituită conform HCJ 37/1999, care are ca atribuţii fundamentarea din punct de vedere tehnic a deciziei structurii de specialitate, din cadrul autorităţii locale, desemnată să emită avizul pentru documentaţiile de amenajarea teritoriului şi urbanism, precum şi pentru studiile de fundamentare sau cercetări prealabile, conform competenţelor existente, stabilite prin reglementările în vigoare. Toate documentaţiile supuse analizării în cadrul Comisiei sunt întocmite de specialişti cu drept de semnătură acordat de Registrul Urbaniştilor din România;
• Semnătura mea este una de reprezentare, în faţa mea vin documente, nu persoane, pe care le semnez numai în condiţiile în care întrunesc toate criteriile de acordare;
• Avizul instituţiei pe care am reprezentat-o la momentul respectiv, în speţă Consiliul Judeţean Olt, este primit alături de avizele altor 13 sau 17 instituţii, după caz, şi anume: Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Olt, OCPI Olt, S.C. Distrigaz Sud Reţele, Telekom, DSP Olt, APM Olt, SGA Olt, Drumuri Naţionale, Salubris S.A., DSVSA Olt, S.C. DEO S.A., ISU Olt, CAO. În funcţie de specificul lucrării, se pot solicita şi alte avize/acorduri din partea STS, MApN, SRI, Autoritatea Aeronautică Civilă;
• Acest aviz a fost dat în aceleaşi condiţii pe care le-au întrunit toate celelalte 48 documentaţii care au avut ca obiect – construire centrale fotovoltaice în judeţul Olt, emise până în prezent;
• De asemenea, având în vedere faptul că legislaţia românească în domeniul energiei regenerabile se afla la debut în perioada respectivă şi prezenta multe sincope, eu m-am declarat împotriva acestor demersuri de a transforma terenurile agricole în parcuri foto – voltaice. Mai mult, nesemnarea nejustificată a Avizului Tehnic prezentat la momentul respectiv ar fi reprezentat un abuz în serviciu din partea mea, cu atât mai mult cu cât primise toate avizele enumerate mai sus şi îndeplinea condiţiile necesare în vederea emiterii.

Preşedinte PSD Olt,
Paul STĂNESCU

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...