Administraţie

Se modernizează Clinca de Psihiatrie din Severin

În cadrul şedinţei de îndată a Consiliului Judeţean Mehedinţi, pe care preşedintele convocat-o ieri, a fost nevoie să aprobe indicatorii tehnico-economici actualizaţi - faza DALI pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare/modernizare pentru creşterea eficienţei energetice a Pavilionului Psihiatrie I şi II”, proiect finanţat cu fonduri europene prin Programul Operaţional Regional.

"Necesitatea unei astfel de hătărâri a venit după ce, în cursul anului 2018, după semnarea contractului de finanţare, lucrarea a fost scoasă la licitaţie pentru proiectare şi execuţie, dar nu s-a depus nicio ofertă, deşi procedura s-a repetat de două ori. Echipa de proiect a analizat cauzele care au generat această situaţie şi a constatat că la nivelul anului 2019, valoarea maximă estimată a contractului ce urma a fi atribuit, de 2,053,428.92 lei fără TVA, necesită actualizare. În acest sens, i s-a solicitat proiectantului actualizarea devizului general, cu precizarea de a avea în vedere preţurile actuale de piaţă ale materialelor şi aplicarea prevederilor art. 71 din OUG 114/2018, cât şi prevederile art. 15 din OUG 43/2019. Diferenţa dintre valoarea iniţială şi cea nou calculată/ actualizată, în cuantum de 775 mii lei este neeligibilă şi reprezintă contibuţie a Consiliului Judeţean Mehedinţi. Astfel, în urma votului consilierilor judeţeni, valoarea totală a investiţiei pentru modernizarea Pavilionului Psihiatrie este de 3,2 milioane lei, iar în perioada imediat următoare se va relansa procedura de achiziţie", a precizat preşedintele CJ Mehedinţi.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...