Ultima Oră

Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Slatina, modernizat cu fonduri europene

Consiliul Judeţean Olt a finalizat lucrările la investiţia derulată pentru modernizarea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Slatina, proiect finanţat din fonduri europene. Obiectivul general al proiectului a constat în îmbunătăţirea calităţii serviciilor sociale la nivelul Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Slatina. „Rezultatele acestui proiect sunt: modernizarea infrastructurii destinată serviciilor sociale-realizarea lucrărilor de modernizare a centrului grupate în 4.457 mp şi îmbunătăţirea calitativă a tipurilor de servicii sociale oferite beneficiarilor din cadrul centrului, datorate existenţei unei dotări care respectă cerinţele standardelor minime obligatorii pentru aceste tipuri de servicii”, a precizat preşedintele CJ Olt, Paul Stănescu. Valoarea totală a proiectului este de 1.640.025,64 lei, din care valoarea finanţării nerambursabile este de 1.163.467,52 lei, contribuţia Consiliului Judeţean Olt la cheltuielile eligibile ale acestui proiect fiind de 23.744,24 lei. În Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Slatina pot fi asistate persoane cu handicap grav, accentuat sau mediu, precum şi persoane vârstnice şi alte persoane aflate în nevoie, la cererea acestora ori a întreţinătorilor legali, în limita locurilor disponibile si a resurselor financiare alocate de Consiliul Judeţean Olt. Grupul ţintă al proiectului realizat la Slatina este format din 188 beneficiari ai serviciilor de tip rezidenţial, din care 89 sunt persoane cu handicap şi 105 persoane vârstnice. În cadrul lucrărilor de modernizare a centrului au fost efectuate reparaţii capitale interioare şi exterioare, renovarea şarpantei la clădirile ce adăpostesc garajele, fizioterapia, cabinetul medical, spălătoria, uscătoria. De asemenea, au fost refăcute integral instalaţiile sanitare şi electrice de la etajele II-III, au fost reamenajate etajele III şi IV, iar clădirea principală a fost reabilitată termic.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...