Economic

Cristian Roşu (ASF): Piaţa asigurărilor se înviorează

Societăţile de asigurare, autorizate şi reglementate de ASF, au subscris, în primele trei luni ale acestui an, prime brute în valoare de 2,71 miliarde lei, în creştere cu 7,4% faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior.

Tendinţa de consolidare a segmentului de asigurări de viaţă a continuat şi pe parcursul trimestrului I al anului 2019. Acesta a înregistrat o creştere cu 8,75%, în comparaţie cu intervalul similar al anului 2018.

Cu toate acestea, piaţa asigurărilor din România rămâne orientată spre activitatea de asigurări generale, ce deţine o pondere de 79% din totalul primelor brute subscrise (PBS).

La sfârşitul lunii martie a anului 2019 toate societăţile de asigurare îndeplineau atât cerinţele necesarului de capital de solvabilitate (SCR), cât şi cerinţele minime de capital (MCR). De asemenea, ratele SCR şi MCR, calculate la nivelul pieţei ca raportul dintre totalul fondurilor proprii eligibile să acopere cerinţele de capital şi valoarea totală a necesarului de capital, au înregistrat valori supraunitare. Rata SCR la nivelul pieţei s-a situat la un nivel de 1,70, iar rata MCR la o valoare de 3,93.
La 31 martie 2019, activau pe piaţa asigurărilor 28 de societăţi de asigurare, autorizate şi reglementate de ASF, dintre care 15 au practicat numai activitate de asigurări generale (AG), 7 au practicat numai activitate de asigurări de viaţă (AV) şi 6 au practicat activitate compozită.

Piaţa asigurărilor din România este caracterizată de un grad mediu spre ridicat de concentrare. În trimestrul I 2019, aproximativ 91% din volumul total de prime brute subscrise a fost realizat de 10 societăţi de asigurare dintre cele 28 de societăţi autorizate.

Prime brute subscrise AG+AV

PBS aferente asigurărilor generale (AG) s-au ridicat, în intervalul ianuarie-martie al anului 2019, la valoarea de aproximativ 2,14 miliarde lei, în creştere cu 7% faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior, iar PBS aferente asigurărilor de viaţă (AV) au însumat aproximativ 575 milioane lei, cu 8,75% mai mult faţă de trimestrul I al anului 2018.

Indemnizaţii brute plătite (AG+AV)

În trimestrul I al anului 2019, societăţile de asigurare au raportat indemnizaţii brute plătite (IBP) (excluzând maturităţi şi răscumpărări parţiale şi totale), cumulat pentru cele două categorii de asigurări (AG+AV), în sumă de 1.393.450.954 lei. Din această sumă, 1.343.017.736 lei reprezintă IBP pentru contractele de asigurări generale (96%), în creştere cu 13% faţă de trimestrul I al anului 2018. Pentru segmentul asigurărilor de viaţă, asigurătorii au raportat IBP în valoare de 50.433.218, cu circa 8% mai mult comparativ cu perioada similară a anului 2018.

Rata daunei

Rata combinată a daunei, calculată pe date cumulate pentru toate clasele de asigurări generale, a fost, în primele trei luni ale anului, de 110,6%, în creştere comparativ aceeaşi perioadă a anului trecut, când s-a situat la 99%.
Piaţa RCA

Valoarea totală a primelor de asigurare subscrise pentru asigurările RCA în primele trei luni ale anului 2019 a atins valoarea de aproximativ 970 de milioane lei, restul până la totalul clasei A10 (1,022 mld. lei) reprezentând asigurările transportatorului pentru marfa transportată în calitate de cărăuş şi asigurările RCA subscrise pe teritoriul altor state membre UE în baza dreptului de liberă prestare a serviciilor. Comparativ cu primul trimestru al anului precedent, valoarea primelor brute subscrise a crescut cu circa 4,65%.

La 31 martie 2019, cele mai mari ponderi au fost deţinute de poliţele cu o valabilitate de 6 luni (aproximativ 33%), respectiv 12 luni (33%).

Pe ansamblul întregii pieţe, prima medie RCA anualizată, a crescut uşor cu aproximativ 3% în trimestrul I al acestui an, comparativ cu acelaşi trimestru din anul precedent, înregistrând valoarea de 609 lei.

Dauna medie RCA plătită pentru vătămări corporale în primele trei luni ale anului 2019 s-a diminuat comparativ cu trimestrul I din anul precedent cu 9%, iar cea pentru daune materiale a crescut cu 14%.

În primele trei luni din anul 2019, asiguratorii RCA, autorizaţi şi supravegheaţi de ASF, au încheiat un număr de 63.464 clauze de decontare directă, primele brute subscrise aferente acestora fiind de 5.980.405 lei.

Asigurările de locuinţe

La 31 martie 2019, numărul de contracte în vigoare aferente asigurărilor obligatorii de locuinţe a crescut cu circa 1%, iar primele brute subscrise, cu aproximativ 2%. În acelaşi timp indemnizaţiile brute plătite au crescut semnificativ, cu 417%.
Subscrierile aferente asigurărilor facultative de locuinţe au înregistrat, pe parcursul primului trimestru al anului 2019, `o creştere de aproximativ 6%, comparativ cu primul trimestru din anul precedent. Indemnizaţiile brute plătite au înregistrat o majorare de circa 29%, iar numărul de contracte noi încheiate în perioada de raportare a crescut cu 3%.

Asigurările de sănătate

Asigurările de sănătate au cumulat la finalul trimestrului I al acestui an, prime brute subscrise în valoare de aproximativ 93,1 milioane lei, în creştere cu aproximativ 20% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2018:
• primele brute subscrise aferente asigurărilor generale au fost în sumă de 62,5 milioane lei, în creştere cu aproximativ 14% şi au reprezentat circa 67% din totalul PBS pentru activitatea de asigurări de sănătate;
• primele brute subscrise aferente asigurărilor de viaţă au atins valoarea de 30,6 milioane lei, în creştere circa 33%.
Sucursale

La 31 martie 2019, activau pe piaţa asigurărilor 11 sucursale, dintre care 8 au practicat activitate de asigurări generale (AG) şi 3 au practicat activitate de asigurări de viaţă (AV).

Sucursalele au cumulat, la finalul lunii martie 2019, prime brute subscrise în valoare de 204,9 milioane lei, în creştere cu aproximativ 18% faţă de anul precedent. În acelaşi timp, sucursalele au raportat indemnizaţii brute plătite, cumulat pentru cele două categorii de asigurări, în sumă de circa 56 milioane lei.

Brokerii de asigurare

La 31 martie 2019, figurau înregistraţi în evidenţele Autorităţii de Supraveghere Financiară un număr 340 de brokeri autorizaţi, dintre care 296 de societăţi active, 14 societăţi cu activitatea suspendată temporar şi 30 societăţi cu activitatea interzisă temporar.

În urma centralizării raportărilor transmise de companiile de brokeraj, la data de 31.03.2019, a fost constatată o creştere cu 8,4% a valorii primelor intermediate pentru asigurări generale şi asigurări de viaţă de la 1.540.926.092 lei la 1.670.365.009 lei. În primul trimestru al anului 2019, brokerii de asigurare şi/sau reasigurare au intermediat circa 62% din volumul total al primelor brute subscrise de asigurători pentru cele două categorii de asigurare, în uşoară creştere faţă de perioada similară a anului 2018.

Veniturile din activitatea de intermediere obţinute de brokerii de asigurare, în primul trimestru al anului 2019, a crescut cu 16% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2018, de la 254.669.849 lei la 295.255.037 lei.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...