Special

Campanie de strângere de fonduri pentru biserica de lemn din Urşi

Fundaţia Pro Patrimonio lansează campania de strângere de fonduri pentru salvarea frescei de la biserica de lemn din Urşi, ducând astfel la bun sfârşit procesul integral de restaurare şi redare a monumentului către comunitatea locală.

Biserica de lemn din satul Urşi (comuna Popeşti, judeţul Vâlcea, sec. XVIII) face parte din proiectul 60 de biserici de lemn, desfăşurat de Fundaţia Pro Patrimonio. De-a lungul timpului, parteneri au fost organizaţia Europa Nostra, Ordinul Arhitecţilor din România, Universitatea Naţională de Arte Bucureşti, Asociaţia 37, Fundaţia Dala, Muzeul Astra din Sibiu, Muzeul Ţăranului Român, Artis Periţia, iar suportul financiar s-a datorat organizaţiei internaţionale World Monuments Fund, Headley Trust, International Music and Art Foundation, Holcim România, European Investment Bank Institute.

Programul 60 de biserici de lemn a fost iniţiat în 2009 de Şerban Sturdza şi s-a desfăşurat cu ajutorul a peste 100 de tineri cu profesii diferite (arhitecţi, artişti restauratori, ingineri, sociologi etc.), majoritatea voluntari, prin acţiuni specifice şi punctuale de intervenţie, documentare şi promovare a bisericilor monitorizate. Ei s-au alăturat efortului responsabil depus de preoţii şi comunităţile parohiale care au moştenit biserici vechi de lemn, clasate ca monument istoric, aşezate în cimitire şi deseori abandonate. Majoritatea acestora se află în stare gravă de degradare structurală şi artistică. Folosirea şi păstrarea lor în stare bună reprezintă datoria comunităţii de credincioşi, ce îşi conservă astfel tradiţia, istoria şi identitatea propriei aşezări.

"Concepute ca spaţii sacre destinate adunărilor şi ceremoniilor religioase creştine, vechile biserici – construite din lemn de meşterii din sate şi pictate cu har – semnifică spiritualitatea. Ele sunt, totodată, obiecte excepţionale de patrimoniu cultural transmis nouă ca moştenire şi învăţătură valoroasă de generaţiile anterioare. Ansamblul bisericilor de lemn din Nordul Olteniei (jud. Gorj şi Vâlcea) şi Sudul Transilvaniei (jud. Hunedoara şi Sibiu) constituie un peisaj cultural de excepţie, cu care se identifică comunităţile locale.
Toate aceste operaţii de salvare şi restaurare au şi o componentă socială, care urmăreşte reintegrarea bisericii ca obiect valoros de patrimoniu în viaţa comunităţii locale, prin redeschiderea şi utilizarea constantă a clădirii, cu funcţie religioasă, educaţională şi de turism cultural. O societate care se dezvoltă şi este puternică, se impune şi patrimonializând ceea ce creează. O societate dezvoltată va lăsa în urma ei un patrimoniu sporit faţă de ceea ce a primit. În acest sens, ea trebuie să aibă grijă şi de patrimoniul pe care l-a moştenit.” (arhitect Şerban Sturdza, Vice-preşedinte Fundaţia Pro Patrimonio).

De la începutul proiectului şi până în prezent au fost realizate 14 intervenţii de urgenţă, 10 înlocuiri complete de şiţă, opt restaurări, au fost documentate peste 50 de biserici de lemn (prin relevee de arhitectură), iar două proiecte de conservare au fost întocmite, cu sprijinul Europa Nostra, în vederea aplicării pentru finanţare. Pictura murală de mare valoare (frescă sau al secco) însumează 2000 mp. Aproape 30 de biserici sunt pictate în interior. Lucrările ample de intervenţie de urgenţă sau de conservare au fost dublate de evenimente publice, concerte pentru strângerea de fonduri şi expoziţii, care au avut ca scop să pună în valoare biserica de lemn şi să reînvie interesul comunităţiilor pentru aceste bijuterii de patrimoniu.

Biserica din Urşi cu hramul Buna Vestire şi Sf. Arhanghel Mihail (cod Lista Monumentelor Istorice VL-II-m-B-09954) a fost construită în perioada 1757-1784, ctitori fiind Ion Danciu şi popa Costandin. După incendiul din 1838 biserica a fost reparată şi pictată în 1843 de către meşterii Gherghe, Nicolae şi Ioan atât la interior, cât şi la exterior. Din 1913 în sat a fost construită o nouă biserică de zidărie, cea de lemn rămânând abandonată în cimitir. Ultima reparaţie a avut loc în 1943.
Restaurarea ei a început la 12 iunie 2010, ca urmare a prăbuşirii bolţii peste altar, cu o intervenţie de urgenţă iniţiată de Ordinul Arhitecţilor din România şi finanţată de Fundaţia Pro Patrimonio, prin regretatul arhitect Şerban Cantacuzino, fondatorul fundaţiei în anul 2000. Timpul efectiv de intervenţie asupra monumentului, ca urmare a specificului activităţilor de restaurare, este de patru luni pe an, din iunie până în septembrie. În restul perioadei, fundaţia se concentrează pe activităţi de strângere de fonduri pentru continuarea proiectului", susţin reprezentanţii fundaţiei.

Fondurile adunate prin diverse acţiuni şi evenimente în perioada 2011-2019 au fost folosite pentru: consolidarea picturii, desfacerea bolţii (bârnele şi iconostasul fiind restaurate la Universitatea Naţională de Arte Bucureşti), realizarea unor fundaţii noi din piatră, înlocuirea tălpilor şi bârnelor putrede din structură, refacerea bolţii, a şarpantei şi a învelitorii de şiţă, conservarea frescelor interioare şi exterioare, reparaţia şi completarea mobilierului interior, sistematizarea verticală. Banii au fost donaţi exclusiv de persoane, companii şi organizaţii particulare: World Monuments Fund, Headley Trust, Holcim România, International Music and Art Foundation. Comunitatea locală (parohie, Primărie, locuitorii satului) susţine proiectul an de an, oferind cazare şi masă tuturor voluntarilor, restauratorilor şi meşterilor care lucrează aici.

„O bucurie (…) a fost salvarea bisericii de lemn din Urşi. Este o biserică monument istoric. Ca ea, sunt toate bi¬sericile noastre ţărăneşti târzii, un tezaur formidabil, cu care se întâmplă ceva stra¬niu. Bisericile acestea dispar primele. Si¬tuate între arta populară şi marea artă medie¬vală, sunt considerate în afara „căii mari a istoriei”. Dar ele sunt mărturia unei lumi vii, prin care noi am supravieţuit, atunci când în jurul nostru, o lume întreagă îşi schimba chi¬pul. Ele vor dispărea pri¬mele şi pen¬tru că sunt cele mai multe din lemn. Tre¬buie să ne ocupăm şi de ele! În ce mă priveşte, am profitat de un moment bun. Arhitectul Şerban Sturdza lansase un proiect puternic şi ambiţios: 60 de biserici de lemn trebuiau salvate. Iar biserica de lemn din Urşi era într-o rână, se prăbuşea. Am vă¬zut-o ridicată pe cricuri şi restaurată bârnă cu bârnă. A fost un eveniment extraordinar.” (Interviu cu Dan Mohanu, „Ca pictor restaurator trebuie să ai credinţă şi să fii trăitor al vieţii bisericeşti”, Formula As, nr. 1247/2016)

Biserica de lemn din Urşi mai are nevoie de 12.000 de euro, aceasta fiind ultima sumă necesară pentru finalizarea integrală a acţiunii de restaurare a frescei, remontarea mobilierului interior şi redarea monumentului către comunitate.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...