Actualitate

Ziua mondială a mediului sărbătorită şi în Dolj

În fiecare an, la 5 iunie, locuitori din peste 100 de ţări ale planetei aniversează Ziua Mondială a Mediului. Instituită în anul 1972 de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite pentru celebrarea Conferinţei Ecologia Umană de la Stockholm, acţiunea reprezintă elementul cel mai important al Programului pentru Mediu al Naţiunilor Unite (UNEP).

Evenimentul este unul din principalele mijloace prin care Naţiunile Unite încearcă să stimuleze preocuparea oamenilor pentru protejarea mediului şi în acelaşi timp să sensibilizeze factorii de decizie să acţioneze în acest sens.

Ecosistemele acvatice şi terestre sunt componente ale patrimoniului natural cu mare valoare ecologică, ele asigurând sursele trofice şi habitatul multor specii de plante şi animale, nevertebrate şi vertebrate. Pentru a asigura conservarea biodiversităţii acestora sunt necesare cercetări ştiinţifice minuţioase privind inventarul florei şi faunei, identificarea factorilor perturbatori, urmată de promovarea măsurilor de protejare şi conştientizarea publică privind valoarea resurselor naturale şi folosirea raţională a acestora.

În acest context, cu ocazia manifestărilor dedicate Zilei Mondiale a Mediului, Secţia de Ştiinţele Naturii a Muzeului Olteniei Craiova organizează o deplasare documentară în ecosisteme din Lunca Dunării şi Câmpia Olteniei (sectorul Maglavit – Calafat – Bistreţ – Zăval) pentru observarea şi identificarea speciilor de floră şi faună protejate prin legislaţia naţională şi internaţională.

La manifestare vor participa activ studenţii şi masteranzii Departamentului de Geografie, Facultatea de Ştiinţe, Universitatea din Craiova prin cercetări ecologice şi colectări de material biologic din situri Natura 2000 (aria de protecţie avifaunistică Maglavit, aria de interes comunitar Coridorul Jiului cu lacul Bistreţ şi Pădurea Zăval).

Având în vedere că ediţia din acest an se desfăşoară sub deviza Poluarea aerului, va fi o acţiune de conştientizare şi educaţie ecologică privind efectele contaminării mediului care influenţează sănătatea umană, calitatea vieţii sau funcţia naturală a ecosistemelor.

Acţiunea, înscrisă în activităţile cultural – educative realizate în parteneriat cu instituţiile de învăţământ universitar şi în cadrul proiectului educaţional Muzeul – o şcoală altfel, este coordonată de muzeograf Dr. Olivia Cioboiu în colaborare cu lector univ. Dr. Oana Mititelu Ionuş, Departamentul de Geografie, Facultatea de Ştiinţe, la care mai participă prof. univ. Dr. Elena Gavrilescu, Departamentul de Biologie si Ingineria Mediului, Facultatea de Horticultură, Universitatea din Craiova, drd. Daniel Simulescu, dr. Tudor Pătruţoiu – Serviciul teritorial Dolj al Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate, muzeograf Dr. Adrian Năstase, alături de colaboratori şi specialişti ai muzeului şi se va desfăşura miercuri, 5 iunie.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...