Economic

Leonardo Badea (ASF): Obiectivul nostru principal este protecţia consumatorilor financiari

Prezent vineri la Conferinţa "European Consumer Protection", organizată de APPA (Asociaţia pentru Promovarea Asigurărilor) şi XPRIMM, preşedintele ASF - Leonardo Badea, a declarat:

„În ultimii ani, protecţia consumatorilor financiari a devenit o prioritate crescândă pentru factorii de decizie din întreaga lume. Protejarea consumatorilor de practicile abuzive şi posibilitatea de a lua decizii în cunoştinţă de cauză cu privire la utilizarea produselor şi serviciilor financiare este un obiectiv politic important, cu implicaţii pentru dezvoltarea sectorului financiar, incluziunea financiară şi creşterea economică în general.

Un prim domeniu în care să acţionăm este încrederea consumatorilor. Ştim foarte bine că încrederea este probabil cel mai important capital de pe pieţele financiare. Actorii de pe piaţă trebuie să convingă consumatorii că pot avea încredere în produsele facultative şi că aceste produse răspund nevoilor lor şi reprezintă o opţiune importantă în gestionarea riscurilor legate de viaţa, sănătatea şi siguranţa bunurilor lor. Cum se poate face acest lucru? Simplu - respectând ad litteram obligaţiile contractuale şi rezolvând fără întârziere dosarele de revendicare.

Cred că pentru a accelera maturitatea şi dezvoltarea pieţei de asigurări, avem nevoie de un efort comun, ca autoritate de supraveghere, şi de companiile care operează pe această piaţă. Şi aici mă refer atât la companiile de asigurări, cât şi la brokeri. Aceasta este o abordare complexă, care implică acţiuni pe mai multe niveluri. Pe de altă parte, trebuie să le arătăm consumatorilor că drepturile şi interesele lor sunt protejate în conformitate cu dispoziţiile legale şi că nu se tolerează abateri de la aceste principii.

În acelaşi timp, dezvăluirea unor informaţii mai bune despre produsele voluntare trebuie să fie o prioritate pentru noi toţi. Oamenii trebuie să ştie în detaliu riscurile pe care le caută să le protejeze şi trebuie să aleagă în cunoştinţă de cauză atunci când cumpără o asigurare de viaţă, o asigurare de sănătate sau o asigurare auto. Cu alte cuvinte, companiile de asigurări şi brokerii trebuie să ofere consultanţă la un nivel foarte detaliat.

Consider că avem nevoie de campanii ample de educaţie financiară la toate nivelurile. Un individ educat financiar poate înţelege şi decide mult mai uşor, în mod conştient atunci când vine vorba de cumpărarea unui produs de asigurare.

Nevoia de educaţie financiară în România este atât de importantă încât diferitele surse de formare trebuie să se completeze şi să se sprijine reciproc. Pe termen lung, ne propunem să introducem educaţia financiară în curriculum-ul şcolar, pornind de la clasele primare, apoi dezvoltând treptat aceste concepte pe întregul sistem educaţional.

Am iniţiat numeroase campanii şi programe de educaţie financiară pentru copii, părinţi, studenţi şi profesori, în colaborare cu diferite instituţii de învăţământ. Conceptele de bază au fost prezentate într-o manieră creativă şi modernă, având ca scop înţelegerea şi integrarea uşoară a acestora, pentru a sprijini deciziile financiare. Până în prezent, programul de educaţie financiară a înscris peste 400 de lectori şi peste 80.000 de studenţi. Educaţia financiară timpurie joacă un rol foarte important în modelarea viitorului consumator de produse financiare. Toate activităţile desfăşurate de ASF sunt subordonate obiectivelor fundamentale ale protecţiei consumatorilor şi stabilităţii pieţelor supravegheate.

Împreună, aceste două componente favorizează o dezvoltare sănătoasă, cu influenţe pozitive pe termen lung asupra creşterii economice şi asupra dezvoltării nivelului de trai în România.

De asemenea, am făcut tot posibilul pentru a actualiza funcţia de protecţie a consumatorilor prin: modernizarea gestionării reclamaţiilor, eliberarea ghidurilor pentru consumatori, crearea şi implementarea strategiei naţionale pentru educaţia financiară, realizarea programelor mystery shopping, emiterea avertizărilor şi alertelor, crearea cadrului de rezoluţie BAAR, SAL- FIN, etc.

Din punctul meu de vedere, piaţa asigurărilor voluntare este o zonă cu mare potenţial de creştere. Atât locuinţele, CASCO, asigurările de viaţă şi de sănătate trebuie sporite, deoarece o piaţă matură se bazează în mod evident pe aceste categorii de asigurare. Mă veţi întreba în mod firesc dacă avem soluţii pentru a dinamiza această piaţă. Cred că efortul de a atinge acest obiectiv trebuie să fie comun: companiile de asigurări ASF-intermediari. Şi când spun acest lucru mă refer în primul rând la îmbunătăţirea nivelului de informare şi educaţie financiară. Avem datoria de a face consumatorul să înţeleagă că pentru a-şi asigura bunurile, sănătatea şi viaţa sunt, în cele din urmă, o investiţie şi nu o cheltuială. Dacă putem face acest lucru împreună, atunci lupta va fi câştigată.

Implementarea Directivei privind Distribuţia de Asigurări (IDD) a reprezentat o provocare recentă care vizează îmbunătăţirea protecţiei consumatorilor de produse de asigurare, indiferent de canalul de distribuţie prin care achiziţionează produsele lor de asigurare, în special prin promovarea transparenţei, dezvoltarea unei supravegheri mai bune şi a guvernanţei produselor de asigurare; de asemenea prin impunerea de obligaţii privind consilierea privind produsele de asigurare, formarea şi capacitatea profesională, remunerarea şi conflictele de interese.

Principalele cerinţe şi elementele noi implementate prin IDD sunt:

- Protecţia consumatorilor trebuie îmbunătăţită şi asigurată indiferent de canalul de distribuţie prin care achiziţionează produsul;

- Pentru a crea condiţii de concurenţă echitabile pentru toate categoriile de distribuitori de produse de asigurare în toate statele membre ale UE, este reglementată vânzarea directă de produse de asigurare de către asigurători;

- Standarde noi privind vânzarea produselor de asigurare care conţin elemente de investiţii au fost aliniate standardelor de produse de investiţii care intră sub incidenţa MIFID;

- Vânzările de produse de asigurare cu componente de investiţii fac obiectul unor acte normative privind standardele de vânzări şi conflictele de interese, respectând cerinţele de consiliere, cerinţele de informare a consumatorilor pentru aceste produse şi cerinţele de transparenţă;

- Orice formă de remunerare şi stimulente în consiliere dacă este în detrimentul consumatorilor este interzisă;

- Există o nouă obligaţie pentru distribuitorii de asigurări de a dezvălui potenţiale conflicte de interese;

- Necesitatea de a divulga anumite informaţii specifice privind produsele de vânzare încrucişată.

Implementarea IDD va avea un efect pe termen mediu şi lung al autoreglementării pieţei asigurărilor, în special a intermediarilor de asigurări.

În cele din urmă, îmbunătăţirea mecanismelor de protecţie, informare şi transparenţă a consumatorilor va elimina unele dintre asimetriile pieţei şi va contribui la dezvoltarea unui sector de asigurare pe termen lung mai durabil.

Rămân optimist în ceea ce priveşte dimensiunea europeană a reglementării şi supravegherii financiare şi a efectelor acesteia asupra pieţelor noastre, ceea ce nu echivalează cu o abordare a UE "de o mărime potrivită".

Sunt încrezător că putem dezbate în mod constructiv politicile şi tendinţele care ne vor ajuta pe toţi în îmbunătăţirea climatului global pentru consumatorii de asigurări".

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...