Actualitate

Luna mai este luna promovării economiei sociale

Luna mai este luna promovării economiei sociale şi este dedicată organizării diferitelor evenimente sau acţiuni de mediatizare a domeniului economiei sociale, având drept scop dezvoltarea locală şi cetăţenia activă, cooperarea şi solidaritatea socială.

Acest sector, reglemetat de Legea nr. 219/2015 privind economia socială, are ca obiective creşterea calitativă şi cantitativă a ocupării, prin crearea de locuri de muncă pe termen lung în cadrul întreprinderilor sociale de inserţie şi a întreprinderilor sociale, dezvoltarea de întreprinderi sociale de inserţie care asigură măsuri de acompaniere a persoanelor din grupurile vulnerabile pe termen scurt sau mediu pentru integrare treptată pe piaţa muncii în economia reală, susţinerea şi dezvoltarea antreprenoriatului social.
Pentru îndeplinirea obiectivelor economiei sociale, entităţile economiei sociale desfăşoară, în principal, următoarele activităţi de interes general:
- producerea de bunuri, prestarea de servicii şi/sau execuţia de lucrări care contribuie la bunăstarea comunităţii sau a membrilor acesteia;
- promovarea cu prioritate a unor activităţi care pot genera sau asigura locuri de muncă pentru încadrarea persoanelor aparţinând grupului vulnerabil;
- dezvoltarea unor programe de formare profesională dedicate persoanelor din grupul vulnerabil;
- dezvoltarea serviciilor sociale pentru creşterea capacităţii de inserţie pe piaţa muncii a persoanelor din grupul vulnerabil.
Atestarea întreprinderilor sociale şi certificarea întreprinderilor sociale de inserţie sunt gratuite şi se realizează de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă prin agenţiile judeţene, respectiv Agenţia Muncipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti.
Situaţia întreprinderilor sociale care au primit atestat/marcă se regăseşte în Registrul Unic de Evidenţă a Întreprinderilor Sociale publicat la adresa
https://www.anofm.ro/upload/4279/Extras_Registru_MARTIE_2019.pdf, care se actualizează lunar.
În cadrul campaniei de promovare a economiei sociale, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, va desfăşura, la nivel national, prin intermediul instituţiilor subordonate, acţiuni de tipul mese rotunde/seminarii, întâlniri, prin care să se asigure cadrul de dialog între specialiştii din domeniu, factori interesaţi (reprezentanţi ai ONG, ai angajatorilor şi ai autorităţilor locale) care pot sprijini dezvoltarea acestui sector şi va emite comunicate de presă sau organiza conferinţe de presă.

Pentru o mai bună întelegere a economiei sociale şi a precedurilor de atestare şi certificare a întreprinderilor sociale / întreprinderilor sociale de inserţie pot fi accesate link-urile:
http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/2014-domenii/munca/economia-sociala
https://www.anofm.ro/index.html?agentie=ANOFM&categ=4&subcateg=6&page=0

Evenimentele organizate în luna mai vor aduce în atenţie prevederile legale referitoare la domeniul economiei sociale şi vor facilita dialogul la nivel local pentru dezvoltarea acestui sector.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...