Special

Imagini spectaculoase din “Râpa Corbilor”

Echipa Serviciului Teritorial ANANP Vâlcea, a efectuat o acţiune de recunoastete în teren şi evaluare a stării de conservare într-unul din cele 4 perimetre ale Rezervaţiei Ocnele Mari (15 hectare), respectiv în punctul râpa “Evantai”, denumita şi “Râpa Corbilor”.

Declarata în anul 2000 arie protejată de interes naţional, corespunde categoriei a IV-a IUCN (rezervaţie naturală de tip geologic) şi este situată în Subcarpaţii Getici, subdiviziunea Subcarpaţilor Vâlcii, în bazinul pârâului Sărata, pe versantul Nordic al dealului Făcai, numit in acest loc “La Evantai”.

„Rezervaţia geomorfologica „Râpa Evantai” conserva o formaţiune impresionantă atipică, mai exact o râpă de 25 – 50 – 80 m înălţime cu altitudini între 440 m si 360 m, dezvoltată în depozite de tufuri dacitice albicioase, cu un microrelief spectaculos. Dimensiunile ansamblului sunt de 200 de metri lungime şi 150 de metri lăţime, rezervaţia fiind limitată pe toate laturile de păduri în fond forestier privat.

Alternanţa de muchii şi jgheaburi cu depozite deluviale se desfăşoară pe un povârniş accentuat, cu un unghi de peste 50 de grade, generate de procesele gravitaţionale şi erozionale ce au creeat aspectul de evantai deschis. Faptul că toate converg la bază într-un talveg comun, îngust, urmat în aval de un sector de 50-100 m de chei, întăresc convingerea că denumirea „Evantai” nu este întâmplătoare.

Se constată în teren o stare de conservare bună, fiind totuşi necesare câteva lucrări privind semnalizarea perimetrului şi informaţii de interes public”, spun reprezentanţii instituţiei. 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...