Actualitate

Educaţie în era digitală. Despre clasa inversată şi debate la DPPD

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD) al Universităţii din Craiova organizează, în perioada 19-21 aprilie 2019, workshop-ul „Educaţia mea…în Era Digitală”.

Manifestarea îşi propune să ofere posibilitatea dezvoltării competenţelor transversale ale studenţilor participanţi prin intermediul clasei inversate şi a abilităţilor de exprimare a opiniilor personale în formă asertivă şi argumentată, prin metoda de educaţie non-formală Debate.

Activităţile se adresează studenţilor din domeniul ştiinţelor educaţiei din cele trei instituţii partenere (DPPD, Universitatea din Craiova, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Ştiinţe Sociale şi Psihologie, Universitatea din Piteşti şi Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea Ovidius din Constanţa).
DPPD îi pregăteşte pe studenţii înscrişi la modulul de pregătire psihopedagogică pentru profesia didactică. Certificarea competenţelor pentru profesia didactică se poate obţine la două niveluri, respectiv: Nivelul I (iniţial), care acordă absolvenţilor de studii universitare de licenţă dreptul să ocupe posturi didactice în învăţământul gimnazial, cu condiţia acumulării unui minimum de 30 de puncte-credit (credite transferabile) din programul de formare psihopedagogică; Nivelul II (de aprofundare), care acordă absolvenţilor de studii universitare de licenţă dreptul să ocupe posturi didactice în învăţământul liceal şi postliceal, cu satisfacerea cumulativă a două condiţii: acumularea unui minimum de 60 de puncte-credit (credite transferabile) din programul de formare psihopedagogică obţinute prin cumularea celor 30 de credite de la Nivelul I cu cele 30 de credite de la Nivelul II; absolvirea unui program de studii universitare de master în domeniul diplomei de studii universitare de licenţă.

Şi formarea continuă este parte a misiunii DPPD şi se realizează prin programe de formare/perfecţionare periodică. De asemenea, cadrele didactice universitare ale Departamentului oferă expertiză în organizarea examenelor de gradul II şi gradul I, conform Metodologiei şi tematicii Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, în colaborare cu Inspectoratele Şcolare Judeţene şi Casele Corpului Didactic.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...