Reportaj

Satul neolitic, unic în România

Dacă eşti interesat de istorie sau vrei să descoperi locuri inedite în România poţi vizita la Drăgăneşti-Olt, în curtea Muzeului Câmpiei Boianului, un obiectiv unic în ţară şi chiar în Europa, un parc arheologic ce reconstituie în aer liber o aşezare neolitică specifică pentru cultura Gumelniţa.

"Este fascinant pentru oricare om din ţara asta, iubitor de istorie sau nu, să poată păşi într-un sat de acum 4.500 de ani. Este singurul sat din ţară de acest fel şi singurul din Europa. La inaugurarea lui au venit 96 de arheologi din 24 de ţări din Europa care au avizat că este cea mai reuşită - să zicem aşa - reconstituire. (...) N-am avut spaţii mari, că puteam să fac mai multe. Şi este frumos, poţi intra să vezi o altă lume, un alt mod de organizare a spaţiilor interioare, un alt mod de viaţă", declara în urmă cinci ani profesorul Zorzoliu, director al Muzeului Câmpiei Boianului din Drăgăneşti-Olt, despre arheoparcul pe care l-a realizat. Un an mai târziu, profesorul a murit şi a lăsat în urma lui această bijuterie.

Satul neolitic reconstituit din Drăgăneşti-Olt cuprinde şase bordeie în mărime naturală. Aşezarea a fost amenajată pe un teren împrejmuit cu un şanţ de apărare şi gard din nuiele împletite, precum în mileniul V î.Hr., iar intrarea se face pe o punte din lemn. În fiecare bordei există spaţii distincte: pentru locuit, pentru prepararea hranei şi pentru depozitarea uneltelor. Iniţiatorul proiectului, Traian Zorzoliu a amenajat colibele după „reţeta“ vremii, adică a folosit doar chirpici din trestie împletită şi pari bătuţi în pământ, iar, printre împletituri, tot pământ. Şi exteriorul colibelor a fost desenat după specificul acelei perioade.

Casele sunt destinate diverselor categorii sociale: pescari, agricultori, olari, vânători. În interior se găsesc obiecte neolitice sau reconstituiri ale unor obiecte neolitice: mese, altare de cult, unelte pentru gospodărie şi pentru practicarea diferitelor ocupaţii. A fost reconstituită chiar şi o locuinţă lacustră, folosită în vechime pentru depozitarea proviziilor, deoarece aşezările erau ridicate pe văi ce obişnuiau să se inunde frecvent. Tot aici a fost amenajat chiar şi un mormânt specific acestei culturi, groapa fiind ovală şi acoperiută cu plexiglas, iar scheletul, provenind tot din acea perioadă, are picioarele şi braţele aduse la piept în poziţia fătului, potrivit tradiţiilor de atunci.

În „arheo-parcul“ de la Drăgăneşti-Olt, profesorul Zorzoliu a reconstituit satul după tipul aşezărilor neolitice specifice culturii Gumelniţa, ale căror urme au fost descoperite aici. O uliţă din satul original Iniţiatorul proiectului explică scopul satului care te transportă în timp. Acest sat neolitic reprezintă, în fapt, o uliţă din satul original. Astfel apăreau în perioada neolitică aşezările: cu un grup mic de locuinţe, trei-cinci bordeie, amenajate în zone inundabile, pe nişte mici insule, care se transformau în sate. Colibele erau dese, uliţele sau calea principală nu erau mai mari de doi metri, uneori colibele fiind chiar lipite una de cealaltă.

Construcţiile erau joase, asta şi pentru că înălţimea oamenilor din acele vremuri nu depăşea 1,50 - 1,60 metri. Casele nu aveau tavane, dar erau bine căptuşite la interior cu diverse materiale. Fiecare colibă avea vatră, cuptor, laviţă, iar patul era construit din pământ ridicat, peste care aşezau piei sau rogojini. Toate acestea pot fi văzute în muzeul din Drăgăneşti-Olt. Satul neolitic a fost inaugurat pe 18 septembrie 2010, în prezenţa a 100 de participanţi din 24 de ţări.

Oraşul a devenit, astfel, singurul din judeţ inclus într-un program internaţional de arheologie.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...