Actualitate

Luna Plantării Arborilor!

Direcţia Silvică Vâlcea a început acţiunile de împădurire

În perioada 15 martie – 15 aprilie a fiecărui an Regia Naţională a Pădurilor – ROMSILVA, organizează “Luna plantării arborilor“.

“Luna plantării arborilor“ nu este dedicată numai silviculturii, ea este a întregii societăţi, care trebuie sensibilizată în favoarea pădurii, pentru susţinerea acţiunilor de ocrotire şi conservare a pădurilor, creşterea conştiinţei forestiere a populaţiei şi dezvoltării patrimoniului silvic naţional.

Regenerarea pădurii este unul din fenomenele cele mai importante din viaţa pădurii, care încheie un ciclu de vegetaţie şi este în acelaşi timp începutul unui nou arboret. Regenerarea pădurilor este un proces de înnoire sau de refacere a generaţiilor de arbori în locul celor valorificate sau distruse din diferite cauze (ex. doborâturi de vânt, atac de Ipidae, etc). Este bine de ştiut că pădurea reprezintă o resursă regenerabilă de lemn şi îndeplineşte multiple funcţii, respectiv economică, socială şi de mediu. Regenerarea se impune ca o verigă obligatorie, un mijloc permanent de evoluţie a vegetaţiei arborescente, care asigură continuitatea pădurii în timp şi în spaţiu şi implicit a funcţiilor acesteia. Menţinerea suprafeţei pădurilor se face prin regenerarea tuturor suprafeţelor forestiere de pe care s-a recoltat masă lemnoasă, ca urmare a aplicării tăierilor de produse principale – de regenerare. Extinderea suprafeţelor forestiere se face prin împădurirea terenurilor fără vegetaţie forestieră, care nu au alte folosinţe atribuite prin amenajament.

Regenerarea pădurilor se realizează în două moduri:
• regenerare naturală: sub arboretul matur;
• regenerare artificială: cu puieţi forestieri produşi în pepiniere, care se plantează în urma tăierilor definitive, în suprafeţele neregenerate sau în cele care nu se regenerează natural.
Activitatea de regenerare a pădurilor din cadrul Direcţiei Silvice Vâlcea se desfăşoară sub semnul păstrării continuităţii pădurii, prin instalarea şi menţinerea vegetaţiei forestiere, cu promovarea formulelor şi a schemelor de împădurire compatibile tipului natural fundamental de pădure. Pentru împădurirea suprafeţelor s-a acordat o mare atenţie compoziţiei ţel, deci modului de asociere a speciilor, astfel ca aceasta să fie corespunzătoare din punctul de vedere al condiţiilor staţionale şi al ţelului de gospodărire stabilit.

La nivel central, Regia Naţională a Pădurilor – ROMSILVA, are în program pentru anul 2019, următoarele suprafeţe:
- regenerări naturale – 7935 hectare,
- regenerări artificiale – 4680 hectare.

Harta online cu programul naţional de împădurire al Regiei Naţionale a Pădurilor – ROMSILVA poate fi consultată accesând linkul www.rosilva.ro

La nivelul Direcţiei Silvice Vâlcea se regenerează anual circa 250 ha, din care: 200 ha regenerări naturale şi 50 ha împăduriri propriu-zise.

Pentru primăvara acestui an Direcţia Silvică Vâlcea are prevăzut a realiza în pădurile statului pe care le administrează:
- 54 ha împăduriri integrale;
- 35 ha completări în plantaţiile executate în anii anteriori;
- 203 ha regenerări naturale noi.

Pentru acestea se vor folosi 400 mii buc puieţi forestieri din care 225 mii puieţi molid, 10 mii puieţi brad, 24 mii larice, 32 mii puieţi gorun, 38 mii puieţi stejari, 26 mii puieţi paltin şi alte specii de ajutor şi amestec frasin, cireş, salcâm şi fag. Puieţii se asigura în totalitate din pepinierele proprii.

După plantare, pentru a se realiza starea de reuşită definitivă şi asigurarea dezvoltării durabile şi independente a puieţilor, sunt necesare lucrări de completări, îngrijirea culturilor, care pot să dureze între 3 şi 7 ani, în funcţie de speciile utilizate şi condiţiile staţionale.

Toamna se execută controlul anual al regenerărilor, ocazie cu care, prin pieţe de probă amplasate, se stabileşte procentul de prindere a puieţilor, pierderile produse şi lucrările necesare a se executa în anul următor. Puieţii uscaţi sunt înlocuiţi în primăvara următoare, cu ocazia lucrărilor de completări.

Cele mai mari suprafeţe se vor planta la Ocolul Silvic Voineasa 31 ha, Ocolul Silvic Romani 8 ha, Ocolul Silvic Horezu 5 ha, Ocolul Silvic Băbeni 4 ha, Ocolul Silvic Bălceşti 3 ha, Ocolul Silvic Rm. Vâlcea 2 ha şi Ocolul Silvic Stoiceni 1 ha.
Direcţia Silvică Vâlcea realizează în pădurile aparţinând altor deţinători care au contracte de prestări servicii silvice/administrare şi lucrări de împăduriri integrale/completări. De asemenea, conform prevederilor din contractele de prestări servicii silvice/administrare, efectuăm controlul anual al regenerărilor, în baza căruia se stabilesc lucrările de împăduriri/completări pentru anul următor, lucrări care se pot executa şi independent de către proprietari.

În vederea pregătirii lucrărilor de împădurire din anii viitori şi a celor de completare a plantaţiilor deja înfiinţate, pentru a avea materialul săditor necesar, vom semăna în solarii 550 mp, din care 500 mp cu molid si 50 mp cu larice. În pepiniere se vor executa 69 ari repicaje de molid, 2 ari repicaje de larice, iar la Pepiniera Ioneşti se vor semăna circa 300 de ari de culturi noi, din specii foioase.

Tot în acest an Direcţia Silvică Vâlcea participă la realizarea unor proiecte pentru împădurirea unei suprafeţe în parteneriat cu alte unităţi (UAT-uri sau ONG-uri).

În vederea satisfacerii solicitărilor unor persoane fizice sau juridice, pentru acordarea de puieţi forestieri în vederea plantarii, sau puieţi ornamentali, pepiniera Ioneşti va furniza contra cost, la preturi avantajoase, material săditor disponibil pentru persoanele fizice si juridice interesate în plantarea unor arbori sau împădurirea unor suprafeţe de teren, cu asigurarea asistentei tehnice, gratuite din partea personalului silvic.

Programul acţiunilor specifice cu ocazia ”Lunii Plantării Arborilor” respectiv lucrările in solarii şi pepiniere şi lucrările de împăduriri, cu participarea celor interesaţi, este publicat pe siteul www.valcea.rosilva.ro.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...