Actualitate

Reprezentanţii AM POIM, în vizită de lucru în judeţul Vâlcea

Luni, 4 martie a.c., reprezentanţii Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare (2014 -2020) şi ai Băncii Europene de Investiţii au desfăşurat o vizită de lucru în judeţul nostru pentru urmărirea stadiului pregătirii proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată. Investiţia, aflată în pregătire la nivelul operatorului de servicii publice de apă şi de canalizare Apavil SA, are o valoare estimată la 240 milioane euro.

Din partea autorităţii de management au participat la vizita în teren dl. Bogdan Chiţescu, director general adjunct al AM POIM; dl. Cristian Mărişteanu, director adjunct direcţia Gestionare Proiecte, Evaluare şi Contractare Proiecte; dl. Valentin Simion, manager public şi dl Adrian Crîngaş, expertul din partea BEI. Vizita s-a încheiat cu o şedinţă de lucru la sediul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară APA Vâlcea, alături de reprezentaţii Apavil SA: dl. Gigi Preduş, director general şi dl. David Borleanu, director tehnic – exploatare; reprezentaţii ADI APA Vâlcea: dl. Robert Schell, preşedinte şi dl Răzvan Ionescu, director executiv; dl. Mihai Dobrescu, lider de echipă din partea Eptisa şi reprezentanţi ai Unităţii de Implementare Proiecte a Apavil SA.

În cadrul acestei întâlniri au fost analizate stadiul proiectelor de extindere şi modernizare a infrastructurii de apă şi apă uzată, stadiul contractului de sprijin pentru pregătirea Aplicaţiei de Finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii. De asemenea, s-au discutat probleme cu care se confruntă operatorii în ceea ce priveşte elaborarea aplicaţiilor de finanţare, dar şi măsurile de urgentare a demersurilor privind aprobarea acestora.

Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) a fost elaborat pentru a răspunde nevoilor de dezvoltare ale României identificate în Acordul de Parteneriat 2014-2020 şi în acord cu Cadrul Strategic Comun şi Documentul de Poziţie al serviciilor Comisiei Europene.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...