Special

Perlele ROF-urilor doljene

În luna ianuarie, Consiliul Judeţean al Elevilor Dolj anunţa startul unui demers având drept scop creşterea transparenţei şi responsabilizarea conducerilor liceelor în elaborarea regulamentelor de organizare şi funcţionare (ROF). Paşii de la baza iniţiativei au fost colectarea documentelor – prin accesarea site-urilor unităţilor de învăţământ, precum şi prin solicitări în baza Legii 544/2001 cu privire la liberul acces la informaţii de interes public – , analizarea acestora şi extragerea prevederilor care nu se află în concordanţă cu legea în vigoare, în vederea întocmirii de adrese ce urmează a fi trimise către şcoli, solicitându-se modificarea ROF-urilor în baza sugestiilor sau constatărilor realizate.

Aproximativ o lună mai târziu, se observă, în mod dezamăgitor, gradul redus de respectare a obligaţiei liceelor de a posta pe site-ul propriu regulamentul. Unde este afişat, însă, rareori este şi actualizat, disponibile publicului fiind în general versiuni din anii şcolari anteriori. Nici solicitărilor formulate nu li s-a acordat mare atenţie, 5 dintre instituţiile de învăţământ vizate neoferind încă un răspuns.

Dintre cele care au pus la dispoziţie regulamentele, nici una nu respectă în totalitate normele superioare, prevăzute în Legea Educaţiei Naţionale 1/2011, Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare al unităţilor de învăţământ preuniversitar (ROFUIP) sau Statutul Elevului. De altfel, abuzurile par a se perpetua, transmiţându-se de la o şcoală la alta, prin binecunoscutul fenomen de „copy-paste”, căci paragrafe întregi ce facilitează sau îndeamnă la încălcarea drepturilor beneficiarilor primari ai educaţiei apar sub exact aceeaşi formă în multiple regulamente. Câteva exemple de astfel de menţiuni vă prezentăm mai jos:

• „(Dirigintele) numeşte, prin consultarea elevilor, liderul elevilor clasei; îi repartizează sarcini şi organizează, împreună cu acesta, colectivul de elevi al clasei”, aşadar în majoritatea liceelor doljene, contrar art. 39 (1) din Statutul Elevului: „Fiecare clasă îşi va alege reprezentantul în consiliul elevilor, o dată pe an, la începutul primului semestru. Votul este secret, iar elevii vor fi singurii responsabili de alegerea reprezentantului lor. Profesorii nu au drept de vot şi nici nu le este permisă influenţarea deciziei elevilor.”, este o regulă omiterea principiului reprezentativităţii, alături de ştirbirea independenţei elevilor în alegerea celor care le apără interesele legitime;

• Sancţiunile colective sunt o practică de asemenea des întâlnită, articolul următor şi altele asemănătoare apărând în mod repetat: „Pagubele produse în spaţiile de învăţământ din liceu, precum şi lucrările necesare reparaţiilor vor fi suportate de elevi, părinţii acestora în cazul minorilor vinovaţi. În situaţia în care nu se cunosc elevii care au produs pagubele, consecinţele vor fi suportate de clasa sau de clasele care se află în acea parte a clădirii liceului ori s-au aflat în acel spaţiu şcolar.”, aşadar, în loc să se folosească toate resursele necesare pentru a identifica elevii vinovaţi de pagube patrimoniale, este mai uşor ca vina să fie aruncată asupra unui colectiv întreg de elevi, care nu a participat la comiterea faptelor şi, în unele cazuri, nici nu cunoaşte situaţia;

• În ciuda art. 198 (2) din ROFUIP, în numeroase licee regulamentul şcolar prevede existenţa „elevilor de serviciu pe şcoală”, sarcinile care survin odată cu această „calitate”, precum şi sancţiunile pentru nerespectarea lor. În acest sens dorim să subliniem faptul că responsabilitatea elevului este să participe la cursuri, nu să se asigure de paza în şcoală, de respectarea ordinii pe holuri sau de intrarea şi ieşirea persoanelor străine din perimetrul şcolar;

• În prea puţine unităţi de învăţământ preuniversitar este specificat dreptul elevilor majori de a părăsi incinta şcolii, garantat prin art. 15 pct. k) din Statutul Elevului, de obicei solicitându-se „bilet de voie semnat de director/profesorul de serviciu/diriginte”. Chiar dacă şcolile se conformează acestui articol din SE în practică, atragem atenţia asupra actualizării ROF-urilor încât dreptul anterior menţionat să se respecte şi în teorie, pentru a nu crea confuzii în rândul elevilor sau al personalului şcolii;

• „Confiscarea” telefoanelor mobile în caz de utilizare în timpul cursurilor este la ordinea zilei în liceele doljene, cel puţin conform regulamentelor acestora. Elevii sunt, astfel, deposedaţi de bunuri personale care nu atentează la siguranţa lor sau a celor din jur, până la finalul zilei, al săptămânii sau până când un părinte vine să îl ridice „din cabinetul directorului sau de la secretariat”, ceea ce intră în contradicţie cu art. 15 pct. e) din Statutul Elevului.
Acestor prevederi li se adaugă, însă, şi unele mai grave, care transformă elevii în condamnaţi, al căror unic drept este acela la obedienţă. În şcoli precum Liceul „Traian Vuia”, Liceul „Matei Basarab” şi Liceul Teoretic „Constantin Brâncoveanu” sunt prevăzute „lucrările de salubrizare”, „munca socială” sau „munca în folosul unităţii”, prin reţinerea elevilor după ore, ceea ce constituie un abuz vădit. Tot în Liceul Teoretic „Constantin Brâncoveanu” se percepe o amendă de 100 lei pentru „folosirea neadecvată, murdărirea sau distrugerea bunurilor şcolii”, conducerea şcolii aplicând sancţiuni care depăşesc competenţele şi autoritatea sa. Aceeaşi situaţie şi în Liceul „Matei Basarab” şi Colegiul Economic „Gheorghe Chiţu”, unde pentru consumul de tutun în perimetrul şcolii, în loc ca elevii să fie sancţionaţi de organele avizate, direcţiunea acordă amenzi în valoare de 20 lei, respectiv 100-500 lei. Perlele ROF-urilor continuă, căci pentru simpla posesie a telefoanelor cu cameră, camerelor de filmat, reportofoanelor sau aparatelor foto, elevii din Liceul Teoretic „Constantin Brâncoveanu” pot fi eliminaţi pe trei zile, aşadar privaţi de dreptul la educaţie, şi li se poate scădea media la purtare la 7.
„Când vorbim despre elaborarea ROF-urilor, luăm în calcul două probleme: una este de ordin legislativ, în sensul că orice regulament al oricărei instituţii trebuie să se supună documentelor normative superioare, iar aici ne referim mai ales la LEN 1/2011, ROFUIP şi Statutul Elevului, adoptat prin Ordin de ministru; cea de-a doua priveşte mai mult aspecte de mentalitate – care este scopul cultivării principiului tăcerii, supunerii elevilor la abuzuri, transformării acestora în adepţi ai zicalei „capul plecat, sabia nu-l taie” ? Este aberant să încalci conştient drepturile beneficiarilor primari ai educaţiei pe care şcoala din subordinea ta ar trebui să o livreze, să îi supui la „muncă socială” sau „de salubrizare”, de parcă ar fi lucrători cu ziua. Perceperea unor taxe sau amenzi pentru abaterile săvârşite este de asemenea ilegală şi contravine atât caracterului gratuit al învăţământului preuniversitar de stat, cât şi statutului instituţiei de învăţământ, care nu are cum să aplice astfel de sancţiuni. Trebuie să conştientizăm cu toţii că scopul şcolii este educarea elevilor, determinarea acestora să înţeleagă nu doar că au greşit, ci şi cum sau de ce au greşit. Întotdeauna am fost promotori deopotrivă ai drepturilor şi obligaţiilor celor pe care îi reprezentăm şi suntem de acord cu sancţionarea lor când este cazul, însă doar în condiţiile legii şi în aşa fel încât imaginea, demnitatea, siguranţa lor să nu fie prejudiciate. Toată atenţia conducerii şcolilor trebuie să se concentreze asupra construirii unui mediu propice dezvoltării armonioase a elevilor, în spiritul corectitudinii, deschiderii, cooperării, înţelegerii şi respectului reciproc. Cum li se explică adulţilor de mâine că nu e corect să comită abuzuri pe parcursul vieţii, dacă în timpul şcolii ei sunt victime ale acestor fenomene? Fireşte, suntem conştienţi şi de faptul că unele dintre prevederile ilegale expuse sunt scrise doar de dragul de a fi, neactualizate de ani buni, sau că nu sunt realmente puse în practică, însă indiferent de gradul de aplicare, ceea ce urmărim este tratarea ROF-urilor cu mai multă responsabilitate în procesul de scriere şi adoptare. Şcolile nu pot funcţiona în baza unor perle.”, declară Andra-Maria Ion, preşedintele Consiliului Judeţean al Elevilor Dolj.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...