Actualitate

APAVIL S.A.: Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

APAVIL S.A., titular al proiectului nr.9/2018 “ÎNLOCUIRE REŢEA APĂ POTABILĂ ŞI BRANŞAMENTE”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Vâlcea: proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “ ÎNLOCUIRE REŢEA APĂ POTABILĂ ŞI BRANŞAMENTE ”, propus a fi amplasat în judeţul Vâlcea, com Mihăeşti, str. Ferma 2, judeţul Vâlcea.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Vâlcea din str. Remus Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, judeţul Vâlcea în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmvl.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...