Actualitate

Asociaţia Română a Apei deschide seria întrunirilor anului 2019!

APAVIL S.A. prezentă la şedinţele Asociaţiei Române a Apei

În perioada 23 – 25 ianuarie, la Petroşani, s-a desfăşurat şedinţa membrilor Comitetului Teritorial Olt – Jiu al Asociaţiei Române a Apei. Întrunirea a avut ca temă prezentarea raportului de activitate al CT Olt - Jiu pe anul 2018, a planului de activităţi pe anul 2019, dar şi aspecte ale implementării proiectelor prin POIM şi probleme privind activitatea curentă a operatorilor.

Acestei întruniri i-a urmat, în perioada 31 ianuarie – 03 februarie 2019, la Suceviţa, şedinţa de lucru a Consiliului Operatorilor Furnizori de Servicii de Alimentare cu Apă şi Canalizare. Ordinea de zi a cuprins, în principal, puncte referitoare la problemele (legislative, instituţionale, financiare) cu care se confruntă operatorii regionali în implementarea Programului Operaţional Infrastructură Mare POIM 2014 – 2020. De asemenea, au fost dezbătute subiecte de actualitate în ceea ce priveşte desfăşurarea activităţii operatorilor regionali, cum ar fi: clarificarea unor aspecte ce decurg din aplicarea Regulamentelor U.E.; modul de aplicare a Legii nr. 298/2018 privind unele măsuri în domeniul protecţiei apelor; strategia nămolului; utilizarea produselor biocide în tratarea apei potabile, conform Regulamentelor Europene; stadiul implementării POIM 2014 – 2020 şi stadiul implementării financiare POIM la 31.12.2018; Ordinul pentru modificarea reglementării tehnice „Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare a localităţilor”. O importanţă deosebită s-a acordat noii perioade de programare FESI 2021 – 2027 – Oportunităţi de finanţare şi condiţii favorizante, punându-se accent pe principalele caracteristici ale noului cadru pentru politica de coeziune 2020 – 2027.

Societatea Apavil S.A. va fi prezentă, de asemenea, şi la întrunirile Comisiei de Comunicare – Relaţii Clienţi şi Comisiei IT&C ale Asociaţiei Române a Apei - Comitetul Teritorial Olt – Jiu, care vor avea loc în lunile februarie şi martie.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...