Administraţie

Sistem modern de iluminat în Târgu Jiu

Primarul municipiului Târgu Jiu, Marcel Romanescu, împreună cu şeful Biroului Programe, Policitici Comunitare, Corina Şuţă, au semnat ieri, la sediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, contractul de finanţare pentru implementarea proiectului “Creşterea eficienţei sistemului de iluminat public la nivelul Municipiului Târgu Jiu”. Alături de directorul general al ADR Sud-Vest Oltenia, Marilena Bogheanu, la semnarea contractului a fost prezent şi directorul general al Autorităţii de Management POR (Programul Operaţional DEZVOLTARE REGIONALĂ), Luminiţa Zezeanu.

Proiectul, a cărui valoare este de 24.470.134,05 lei, (din care cheltuieli eligibile 23.142.684,98 lei), este finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1, Operaţiunea C. – iluminat public şi îşi va aduce contribuţia la reducerea consumului de energie electrică aferent infrastructurii publice edilitare, reduce emisiile de carbon (aferente producerii energiei electrice economisite) şi promovează alimentarea din surse regenerabile, prin implementarea unor unităţi fotovoltaice.

Lungimea totală a sistemului modernizat, inclusiv extinderea, este de 18.280 m. Vor fi instalate 1077 corpuri luminoase, vor fi montaţi peste 50 de stâlpi noi, iar reţeaua de date (fibră optică) şi cea de alimentare cu energie electrică au fiecare câte 27.790 m.

Concret, proiectul prevede:

– înlocuirea tuturor corpurilor de iluminat cu echipamente moderne şi eficiente, utilizând tehnologie LED si variaţia intensităţii luminoase în funcţie de necesar, conform principiilor denumite generic „Smart Lighting”. Corpurile de iluminat se vor instala, în majoritatea cazurilor, pe stâlpii existenţi, utilizând console specifice;

- dotarea şi instalarea de stâlpi de iluminat noi, acolo unde nu există, unde distanţa existentă între doi stâlpi succesivi este prea mare pentru asigurarea nivelului de iluminare corespunzător ori nu mai corespund din punct de vedere tehnic sau al siguranţei;

- înlocuirea tuturor cablurilor de alimentare cu energie electrică a stâlpilor de iluminat cu unele noi, pozate subteran, protejate în tubulatură specifică, astfel încât să se elimine avariile şi pierderile de energie datorate cablajelor existente şi care deja prezintă uzură fizică şi morală sporită;

- implementarea reţelei de comunicaţii specifice pentru controlul sistemului de iluminat până la nivel de lampă. Reţeaua va avea două componente: reţeaua radio, care va asigura comunicaţia între nodurile principale de reţea (numite puncte de acces–„AP-Access Point”) şi fiecare lampă în parte şi reţeaua de sol, realizată pe suport de fibră optică şi care va asigura conexiunea între punctele de acces radio şi infrastructura IT de comandă, instalată la sediul Primăriei. Punctele de acces radio sunt echipamente de dimensiuni reduse şi vor fi instalate pe stâlpi de iluminat existenţi, iar reţeaua de fibră optică va fi trasată subteran, paralel cu cablurile de alimentare cu energie electrică, cablul de fibră optică fiind protejat în tubulatura de protecţie;

- dotarea cu o soluţie informatică modernă (echipamente şi aplicaţie software) la nivelul Primăriei Municipiului Târgu Jiu, care va permite coordonarea, comanda şi monitorizarea întregului sistem de iluminat.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...