Actualitate

APAVIL SA: Anunţ protejare apometre

Pentru a preveni deteriorarea apometrelor, ca urmare a temperaturilor scăzute, vă recomandăm următoarele măsuri:
- dacă apometrele sunt montate în cămine, asiguraţi-vă că acestea au capacul închis, nu lăsaţi capacul ridicat pentru aerisire nici pe timpul zilei;
- dacă apometrele sunt montate în subsoluri sau pivniţe, recomandăm reducerea suprafeţelor gurilor de ventilaţie pentru a menţine temperatura peste limita de îngheţ;
- nu încercaţi să protejaţi apometrele cu materiale textile (haine, pături, etc.), deoarece acestea păstrează umiditatea. Recomandăm utilizarea polistirenului sau vatei minerale pentru protejare;
- nu folosiţi focul sau apă fierbinte pentru a dezgheţa apometrul sau branşamentul. Încercaţi să le dezgheţaţi cu apă călduţă.

Conform Contractului privind furnizarea (distribuirea) apei potabile, canalizarea apei uzate, menajere şi meteorice precum şi epurarea acestora în vederea evacuării în emisar, utilizatorii au obligaţia să ia măsuri, conform recomandărilor operatorului, pentru protecţia contra îngheţului a instalaţiilor de măsurare din căminul de apometru, dacă acesta este amplasat pe proprietatea sa. De asemenea, în procesul verbal de montaj al apometrului, este menţionat: “Contorul rămâne în grija consumatorului, iar acesta răspunde de integritatea lui şi protejarea acestuia împotriva îngheţului. În cazul în care contorul s-a defectat din vina consumatorului, acesta va achita costul deteriorării, inclusiv lucrările de demontare, reparare, verificare si remontare”.

Reparaţia apometrelor constă în înlocuirea pieselor deteriorate de îngheţ. Fiecare reparaţie a mijlocului de măsură este urmată de verificarea metrologică. Aceasta este o condiţie impusă de Biroul Român de Metrologie.

Utilizatorii pot semnala problemele legate de funcţionarea apometrelor sau a serviciului de alimentare cu apă şi canalizare la Dispeceratul Apavil S.A. la numerele de telefon: 0250/820010, 0350/802160.

COMPARTIMENTUL MASS – MEDIA AL APAVIL S.A.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...