Actualitate

Pacienţii din Craiova, trataţi în cabinete cu igrasie

În urma unor verificări efectuate de către Corpul de control al Primăriei Municipiului Craiova la spaţiile transmise în concesiune medicilor de familie au fost constatate nereguli grave la modul de administrare a acestora.

Conform contractului de concesiune dintre Primăria Craiova şi medicii de familie, aceştia sunt obligaţi “să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate şi de permanenţă a spaţiului care face obiectul concesiunii”, spaţiu care include atât suprafaţa cabinetului în care îşi desfăşoară activitatea cât şi cotă indiviză din spaţiile comune – hol, săli de aşteptare, grupuri sanitare etc.

„În urma verificărilor pe teren şi a constatărilor de către inspectorii Primăriei privind starea unor spaţii transmise în concesiune medicilor de familie, Direcţia de Patrimoniu a Primăriei Craiova a trimis somaţii către toate cabinetele medicilor de familie din Municipiul Craiova pentru a respecta obligaţiile ce le revin conform contractului de concesiune şi pentru a remedia în regim de urgenţă toate problemele constatate. Conform contractului de concesiune dintre Primăria Craiova şi medicii de familie, “Concedentul are dreptul să inspecteze bunul imobil concesionat, să verifice stadiul de realizare a investiţiilor, precum şi modul în care este satisfăcut interesul public prin realizarea activităţii sau serviciului public, verificând respectarea obligaţiilor asumate de concesionar.”

Menţionăm faptul că Primăria Craiova a pus la dispoziţie aceste spaţii şi a încheiat contracte de concesiune cu medicii de familie, cabinetele acestora fiind particulare şi individuale. De asemenea, menţionăm că responsabilitatea autorizării spaţiilor în care îşi desfăşoară activitatea cabinetele medicilor de familie, din punct de vedere al condiţiilor igienico-sanitare, le revine acestora în totalitate”, s earată într-un comunicat al Primăriei Craiova.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...