Actualitate

Se întruneşte Comitetul de Bazin Olt

Joi, 13 decembrie 2018, la sediul Administraţiei Bazinale de Apă Olt din str. Remus Bellu, nr. 6, Râmnicu Vâlcea, instituţie condusă de directorul Ştefan Prală, va avea loc şedinţa de lucru a Comitetului de Bazin Olt.

Subiectul principal al întâlnirii se referă la - realizarea programului de investiţii al ABA Olt în anul 2018 şi propuneri privind execuţia lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor pentru anul 2019, în tot Bazinul Hidrografic Olt.

Pe ordinea de zi a şedinţei vor mai fi prezentate - lucrările finalizate în cadrul investiţiei-"Fazarea proiectului WATMAN - sistem informaţional pentru managementul integrat al apelor - Etapa I -POS Mediu 2007-2013”.

Şedinţa Comitetul de Bazin reuneşte reprezentanţii Ministerului Apelor şi Pădurilor, ai A.N. ,,Apelor Romane’’, instituţiilor prefectului, consiliilor judeţene, primăriilor, ONG-urilor şi agenţilor economici din bazinul hidrografic Olt şi este condusă de Prefectul judeţului Vâlcea, domnul Florian Marin, în calitate de preşedinte al Comitetului.

Alături de alţi invitaţi de seamă, directori şi şefi de instituţii, vor fi prezenţi: preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea (membru al CB Olt), domnul Constantin Rădulescu, subprefectul judeţului Vâlcea, doamna Aurora Gherghina şi primarul municipiului RâmnicuVâlcea, domnul Mircia Gutău.

Totodată, la acest eveniment, sunt invitaţi şi reprezentanţi ai judeţului Vâlcea în Parlamentul României.

Rolul Comitetului de Bazin este de a creşte contribuţia societăţii civile şi a unităţilor administraţiei publice în promovarea participării tuturor celor implicaţi în luarea deciziilor din domeniul gospodăririi apelor, fără a reduce rolul specialistului în alegerea soluţiilor optime. Comitetul de Bazin, împreună cu Administraţia Naţională Apele Române, aplică strategia şi politica naţională de gospodărire a apelor, având ca scop: avizarea schemelor-cadru, precum şi a programelor de dezvoltare a lucrărilor, instalaţiilor şi amenajărilor de gospodărire a apelor; avizarea planurilor de prevenire a poluărilor accidentale şi de înlăturare a efectelor lor, elaborate în funcţie de condiţiile locale; aprobarea schemelor locale de amenajare a bazinului hidrografic, stabilind priorităţile tehnice şi financiare şi integrarea lor în schemele-cadru; aprobarea planului de gospodărire integrată a calităţii şi cantităţii apei din bazinul hidrografic; propunerea revizuirii normelor şi standardelor din domeniul gospodăririi apelor şi, în caz de necesitate, să elaboreze norme de calitate a apei evacuate, proprii bazinului hidrografic.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...