Actualitate

Mesajul Preşedintelui ANOFM cu ocazia zilei aniversare - „Ziua ANOFM”

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă aniversează, în data de 10 Decembrie, 20 ani de la prima şedinţă a Consiliului de Administraţie, moment ce a pus bazele unei instituţii orientate către piaţa muncii. Serviciul Public de Ocupare, cu toate structurile sale, a acumulat în aceşti ani o experienţă bogată şi valoroasă, potenţată şi de modelele de succes ale instituţiilor similare din statele membre ale Uniunii Europene.
În acest moment, ANOFM oferă servicii profesioniste folosite cu încredere de toţi cei care doresc să intre pe piaţa muncii sau să evolueze în cadrul acesteia.
Identificarea şi valorificarea oportunităţilor de ocupare prin oferirea de servicii de calitate pentru cei care caută un loc de muncă sau pentru angajatori, sunt deziderate permanente urmărite în activitatea desfăşurată atât la nivel central, cât şi în structurile teritoriale ale ANOFM.
Instituţia noastră acordă o deosebită atenţie îndeplinirii obiectivelor majore stabilite prin Strategia Europa 2020, respectiv: creşterea ocupării forţei de muncă prin diminuarea şomajului de lungă durată, a şomajului în rândul tinerilor, dar şi a altor categorii de persoane care întâmpină dificultăţi de integrare pe piaţa muncii.
În acest sens, sub îndrumarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, implementăm o serie de proiecte finanţate din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, urmărindu-se astfel creşterea oportunităţilor de încadrare în muncă a persoanelor aparţinând unor categorii dezavantajate sau cu acces mai dificil pe piaţa muncii.
Astfel, în acest moment, ANOFM are în derulare şapte proiecte în valoare totală de peste 400 de milioane de euro, finanţându-se până la sfârşitul anului 2022 mare parte din măsurile destinate stimulării ocupării forţei de muncă.
Cu acest prilej aniversar mulţumim membrilor Consiliului de Administraţie al ANOFM, tuturor partenerilor şi colaboratorilor, clienţilor noştri şi nu în ultimul rând, colegilor, pentru sprijinul şi încrederea acordate. Implicarea şi activitatea tuturor stau la baza realizărilor ANOFM, constituind, şi în viitor, garanţia esenţială a capacităţii de a îndeplini obiectivele fundamentale ale activităţii sale. De asemenea, mulţumim reprezentanţilor mass-media pentru sprijinul nemijlocit pe care ni l-au acordat de-a lungul timpului în asigurarea vizibilităţii instituţiei centrale, cât şi a structurilor teritoriale, urmărind dezideratul comun al informării corecte şi la timp a persoanelor interesate de serviciile noastre.

Daniela Barbu
Preşedinte ANOFM

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...