Administraţie

Drept la replică:

În luna noiembrie, după parcurgerea etapelor prevăzute de legislaţia privind achiziţiile publice, s-au deschis ofertele pentru furnizare de mere, lapte şi produse de panificaţie

Urmare apariţiei în spaţiul public a articolului din publicaţia Săptămâna în Oltenia, din data de 03.12.2018, sub titlul „Comunicat de presă! Cristian Buican: PSD fură cornui şi laptele elevilor”, care conţine o serie de informaţii false şi cu caracter denigrator, atât pentru instituţia Consiliului Judeţean Vâlcea, cât şi la adresa preşedintelui acestei autorităţi publice, facem precizarea că toate demersurile noastre au suport legal şi se fac numai cu respectarea legii. În virtutea dreptului la replică, publicăm mai jos punctul de vedere al Consiliului Judeţean Vâlcea cu privire la acest subiect.

Hotărârea Guvernului nr. 533 din 12.07.2018 privind stabilirea bugetului pentru implementarea Programului pentru şcoli al României în anul şcolar 2018-2019 a reglementat datele necesare elaborării şi fundamentării întocmirii documentaţiei de atribuire şi a documentelor suport, urmând ca acestea să fie folosite de fiecare unitate administrativ teritorială, fie la nivel local, fie la nivel judeţean. 

Pentru a stabili unităţile administrativ-teritoriale care doresc să organizeze şi să deruleze procedura achiziţiei produselor, la nivel local, Consiliul Judeţean Vâlcea a consultat toate primăriile, însă niciuna nu a optat pentru a achiziţiona singură aceste produse.

Ţinând cont de opţiunile autorităţilor locale, după perioada de consultare, perioadă care s-a încheiat în data de 20.08.2018, Consiliul Judeţean Vâlcea a demarat procedura pentru întreaga reţea şcolară şi preşcolară din judeţ, parcurgând fiecare etapă, cu respectarea termenului legal şi obligatoriu.

în concluzie, Consiliului Judeţean Vâlcea şi Preşedintelui acestuia nu li se poate imputa niciuna din acuzaţiile din articol, deoarece toate demersurile iniţiate pentru încheierea acordurilor-cadru de furnizare a acestor produse au fost realizate cu respectarea termenelor minime şi condiţiilor obligatorii impuse de lege.

Astfel, în mod obiectiv, procedura de achiziţie nu a putut fi definitivată, la această dată, însă ea se află în etapa evaluării ofertelor.

Compartimentul Comunicare şi Relaţii Publice al Consiliului Judeţean Vâlcea

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...