Politică

Cristian Buican se luptă pentru drepturile râmnicenilor

Ţinând cont de recenta schimbare a Ministrului Muncii şi Justiţiei Sociale, preşedintele PNL Vâlcea, deputatul Cristian Buican, i-a adresat o interpelare noului Ministru prin care îi solicită susţinerea pentru păstrarea, în noua Lege a pensiilor, dreptului cetăţenilor ce au locuit 30 de ani în zone afectate de poluare remanentă de a se pensiona anticipat cu 2 ani, fără penalizare. În acest sens, parlamentarul liberal i-a reamintit noului Ministru că anul trecut „aţi votat favorabil pentru PL-x 188/2017, ce ulterior a devenit Legea nr. 144/2017, prin care se extindea lista zonelor în care cetăţenii beneficiază de această prevedere privind pensionarea anticipată, cu 2 ani, fără penalizare. Pe cale de consecinţă, nu văd niciun motiv pentru care acum să nu susţineţi această prevedere. În acest sens, inclusiv în Avizul Consiliului Legislativ, referitor la proiectul de Lege privind sistemul public de pensii în discuţie, se atrage atenţia legiuitorului că „din art. 59 a proiectului de lege lipseşte ipoteza prevăzută de art.65, alin. (5) din lege lata” şi se recomandă păstrarea acesteia, fiind o prevedere legală asupra căreia au fost făcute completări recent, în anul 2017.”

Preşedintele PNL Vâlcea, deputatul Cristian Buican, consideră că păstrarea în noua lege a acestei prevederi ar fi un act de justiţie socială, iar în acest sens i-a reamintit domnului Marius Constantin Budăi că „în prezent, peste 500.000 de persoane din România din localităţile Baia Mare, Copşa Mică, Zlatna, Târgu Mureş, Slatina, Turnu Măgurele şi Râmnicu Vâlcea, beneficiază de acest drept, ce reprezintă de fapt o reparaţie morală a statului român faţă de acei cetăţeni care au trăit o perioadă îndelungată de timp în zone afectate de poluare remanentă şi care le-a afectat sănătatea iremediabil”.

În finalul interpelării, parlamentarul liberal Cristian Buican i-a solicitat domnului Ministru al Muncii şi Justiţiei Sociale să îi comunice poziţia sa privind păstrarea acestui drept în noua Lege a pensiilor şi să explice care au fost motivele pentru care în Proiectul de Lege privind sistemul unitar de pensii promovat de Guvern nu se regăseşte şi prevederea din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice potrivit căreia persoanele care au locuit 30 de ani în zonele afectate de poluarea remanentă beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 ani fără penalizarea specifică unei pensii anticipate.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...