Economic

Cristian Roşu (ASF): Asigurările în era digitală. Element important al economiei globale.

Prezent astăzi la evenimentul „IIF 2018 - Insurance in the DIGITAL World” organizat de XPRIMM, Cristian Roşu - vicepreşedintele ASF, a declarat:

”Asigurări şi digitalizare, două domenii care se interpătrund din ce în ce mai mult. Digitalizarea face parte din viaţa multora dintre noi, iar asigurările au rolul a ne proteja financiar la riscuri. În acelaşi timp digitalizarea poate dezvolta eficient piaţa asigurărilor, care trebuie să crească sănătos, cu noi produse şi servicii pentru satisfacerea nevoilor clienţilor săi, cu protejarea acestora şi pentru stabilitatea societăţilor de asigurare.
ASF are ca obiectiv principal, conform legii de înfiinţare, promovarea stabilităţii activităţii de asigurare şi apărarea drepturilor asiguraţilor. Digitalizarea este în beneficiul oamenilor. Prin digitalizare ai acces la noi servicii, salvezi timp, te poţi informa, se reduce birocraţia, poţi compara produse. Companiile devin mai eficiente, modelele de afaceri se transformă, apar noi produse, mai ieftine, serviciile aferente devin mai bune şi mai rapide.
Prin asigurări se poate asigura bunăstarea personală şi a familiei prin preluarea de către un asigurator a consecinţelor financiare în momentul materializării riscurilor asigurate. Ambele domenii aduc beneficii de dezvoltare, socială, economică, personală. În acelaşi timp gestionarea lor necorespunzătoare afectează stabilitatea pieţelor, a companiilor, a încrederii. Apetitul la digitalizare este strâns legat de apetitul la risc. Riscul digitalizării trebuie înţeles şi gestionat.
Digitalizarea nu poate fi oprită, dar trebuie să se dezvolte controlat pe baza unor reguli care să asigure o dezvoltare sigură pentru cetăţenii care beneficiază de ea. Riscurile cibernetice sunt pe primul loc pe trei continente în îngrijorările conducătorilor de companii.
Securitatea cibernetică a fost până de curând un subiect al specialiştilor, dar acum este una din principalele preocupări ale mediului economic, de afaceri, a reglementatorilor şi supraveghetorilor.
Putem constata trei tendinţe:
1. Nevoia unei guvernanţe profesioniste
2. Creşterea rolului asigurărilor cibernetice
3. Creşterea atenţiei la riscurile aduse de tehnologiile emergente ca Inteligenţa Artificială, Internet of Things (IoT), Big Data şi mult altele.
Să le luăm pe rând.
1. Sunt necesare noi modele de guvernanţă şi sisteme de răspuns, o nouă conduită, care să facă tranziţia de la abordările reactive, de la prevenţia clasică, către o nouă abordare. Practic nu mai putem vorbi de răspunderi separate, există o tendinţă să avem o vedere integrată a răspunderilor, fie că sunt civile, profesionale sau cibernetice. Conducătorul unei societăţi este responsabil de tot ce se întâmplă în jurul său. Cele mai mare riscuri sunt generate de problemele de guvernanţă. 70% din conducătorii companiilor consideră că proprietarul subiectului digitalizării, a securităţii informatice, este IT-ul, când de fapt nu este aşa. Este greşit, această abordare fiind o problemă în sine, de management. IT-ul doar previne. Tehnologiile sunt doar un mijloc pentru noi modele de afaceri şi noi servicii. Trebuie ca managerii de risc să îşi asume responsabilităţile, iar cei care dezvoltă produse să plece de la nevoile clienţilor, nu de dragul tehnologiei.
2. Asigurările cibernetice adaugă valoare, cresc rezilienţa, scad impactul financiar. Firmele trebuie să fie stimulate în a-şi evalua riscurile cibernetice, dar şi a monitoriza continuu păstrarea măsurilor împotriva acestor riscuri. Asiguratorii trebuie să acorde consultanţă, inclusiv legală, pe acest subiect.
3. Inteligenţa artificială, Big Data, IoT, monedele virtuale reprezintă noi riscuri. În acest moment sunt 500 de milioane de echipamente interconectate, care devin din ce în ce mai inteligente!
Ecosistemul digital va crea case, maşini, oraşe inteligente, digitale, care vor aduce noi riscuri. Toţi suntem vulnerabili. Avem vulnerabilităţi interne, telefonul, calculatorul pe care le folosim au vulnerabilităţi. Avem ameninţări, atacuri cibernetice, persoane interesate în a ne sustrage identitatea sau banii. Exact pentru ce sunt create asigurările, protejarea împotriva probabilităţii fructificării unei vulnerabilităţi de către o ameninţare, care poate produce pierderi financiare.
Asigurările au un rol foarte important în viitoare lume digitală, inclusiv în a promova gestiunea riscurilor cibernetice. Asigurările cibernetice sunt foarte slab dezvoltate. În ţările OECD reprezintă doar 1,5% din asigurările generale, iar în ţărilor dezvoltate (Germania, Franţa etc) 16%. Trebuie dezvoltate colaborări public - privat. Trebuie create huburi de inovaţie cu susţinerea autorităţilor.
În ASF s-a înfiinţat un astfel de hub, care este şi partener al acestui eveniment. Trebuie dezvoltat, nu că este o tendinţă fancy, ci pentru a veni cu noi servicii şi produse, a creşte incluziunea financiară, ponderea asigurărilor în PIB, într-un mediu stabil, controlat şi a proteja viitorii clienţi. Bunele practici trebuie susţinute public. Trebuie să se disemineze şi succesele şi incidentele, să se colecteze date. Acoperirile să fie mai clare. Asiguratorii să educe clienţii referitor la riscuri, să le asigure expertiză.
Trebuie stabilite noi reglementări pentru asigurarea rezilienţei pieţei, a bunei conduite a acesteia. Asiguratorii au acces la informaţii, trebuie să susţină politicile digitale şi apărarea împotriva riscurilor cibernetice. Acestea sunt greu de cuantificat. Acumularea riscului potenţial este mare. Asigurarea cibernetică este un produs complex, cu subscriere diferită. Trebuie să standardizăm, să simplificăm, să reducem riscurile operaţionale prin integrarea corectă a proceselor, sistemelor şi a oamenilor în noul ecosistem digital.
Digitalizarea are scopul de a ne aduce o viaţă mai bună, iar asigurările să o protejeze. ASF are determinarea în a susţine dezvoltarea unei pieţe stabile, în interesul cetăţenilor, a dezvoltării economice şi sociale. Nu trebuie să uităm că nu toţi cetăţenii au aptitudini şi interes în domeniul digital. Produsele de asigurarea trebuie să fie pentru toţi, la acelaşi nivel calitativ. Asiguratorii pot beneficia intern de digitalizare pentru a deveni mai eficienţi, produsele de asigurare să fie mai ieftine, mai apropiate de nevoile oamenilor, indiferent de forma de distribuţie sau metodele de despăgubire, clasice sau digitale.
Digitalizarea este un fenomen care nu poate fi oprit. În acelaşi timp trebuie canalizat pentru ca oportunităţile pe care le dezvoltă să fie în favoarea oamenilor, a consumatorilor de servicii financiare. Din acest motiv autoritatea de supraveghere, actorii pieţei financiare, companiile private din domenii conexe, cum sunt cele informatice sau de securitate informatică, trebuie să conlucreze, să discute si să identifice cele mai bune soluţii pentru piaţa românească.”

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...