Actualitate

ONG-urile de tineret din judeţul Vâlcea, reunite în şedinţă pe tema politicilor de tineret din România

Sâmbătă, 17 noiembrie a.c. a avut loc la Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân” Râmnicu Vâlcea, Forumul ONG de tineret din judeţul Vâlcea la care au participat reprezentanţi ai 14 organizaţii de tineret, structure participative ale tinerilor şi organizaţii care desfăşoară activităţi în beneficial tinerilor după cum urmează: Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Vâlcea, Organizaţia naţională „Cercetaşii României” – Centrul local „ Mircea cel Bătrân” Râmnicu Vâlcea, Asociaţia ASIST Râmnicu Vâlcea, Asociaţia pentru Apărarea Drepturile Tinerilor Vâlcea, Asociaţia Sportivă „Victoria”, Asociaţia „Zâmbete colorate” , Asociaţia de Turism Ecologic-Montan EURO-MONT CARPAŢI Râmnicu Vâlcea, Asociaţia „Radioclubul Cozia” Râmnicu Vâlcea, Asociaţia SMILE Râmnicu Vâlcea, Forumul Cetăţenesc pentru Acţiune Socială şi Educaţie Civică Râmnicu Vâlcea, Clubul de Turism Montan şi Ecologie „Buila – Vânturariţa” Râmnicu Vâlcea, Centrul pentru prevenirea accidentelor de circulatie si de munca, Grupul de Iniţiativă Fundaţia Comunitară Râmnicu Vâlcea, Consiliul Şcolar al Elevilor din Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân” Râmnicu Vâlcea şi Consiliul Judeţean al Elevilor Vâlcea.

Forumul ONG de tineret din Vâlcea a fost iniţiat şi organizat de Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Vâlcea, Organizaţia naţională „Cercetaşii României” – Centrul local „Mircea cel Bătrân” Râmnicu Vâlcea, ambele reprezentate în Consiliul Tineretului din România al cărui preşedinte a participat în calitate de invitat la lucrările reuniunii.

La Forum au participat reprezentanţii Consiliului Judeţean Vâlcea, Inspectoratului Şcolar Judeţean Vâlcea şi Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Vâlcea

În dezbaterile care au avut loc la Forumul ONG de tineret din judeţul Vâlcea s-a discutat despre Cadrul legal şi administrativ în care se elaborează şi se aplică politicile de tineret în România, propuneri de amendare a actelor normative existente şi de elaborare şi adoptare a unor noi reglementări, politicile de tineret în context european şi naţional, exemple de bune practici în elaborarea şi aplicarea politicilor de tineret la nivel locale cu referire special la constituirea Fondurilor special pentru sprijinirea activităţilor de tineret,, resursele financiare şi materiale ale ONG de tineret şi parteneriatul ONG de tineret – administraţie locală şi ONG – instituţii publice de specialitate ale administraţiei de stat. De asemenea a fost prezentat cadrul general de acordare a finanţărilor la nivel naţional şi local prin programele de finanţare ale Ministerului Tineretului şi Sportului.

În cadrul reuniunii s-a făcut propunerea şi reprezentanţii organizaţiilor reprezentate la Forum au aderat la aceasta, să se iniţieze dezbateri, consultări şi activităţi de lobby pentru ca Municipiul Râmnicu Vâlcea să candideze şi să fie desemnat „Capitala Tineretului din România” în anul 2020

Participanţii la Forum au achiesat la poziţiile exprimate de Consiliul Tineretului din România în mai multe aspect ce privesc tineretul şi organizaţiile sale ca parte component a societăţii civile referitoare la:

- Transpunerea în practică a Directivei Europene pentru combaterea spălării banilor intenţiile majorităţii parlamentare fiind în sensul legiferării unor prevederi care îngrădesc activitatea ONG prin obligarea la raportări inutil urmare unor iniţiative care pornesc de la premisa nejustificată că sumele primite de ONG-uri de la sposnori şi alţi finanţatori sunt provenite din activităţi ilicite;

- O nouă lege a finanţărilor publice nerambursabile pentru activităţile publice de interes general;

- Necesitatea completării OUG nr.166/2002 privind regimul juridic al Fundaţiilor Judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti precum şi a Fundaţiei Naţionale pentru Tineret cu privire la care opinia organizaţiilor de tineret este că aceasta trebuie să se facă în sensul mai bunei funcţionări a acestora şi nicidecum a amestecului în activitatea lor, cu referire specială la administrarea imobilelor din patrimoniul fostului UTC;

- Transparenţa decizională şi accesul la informaţii de interes public şi modul de organizare şi desfăşurare a adunărilor publice aspecte ale cadrului democratic în care se desfăşoară dialogul cetăţeni, societate civilă versus autorităţi publice locale şi centrale, unde în ultima vreme se manifestă de către autoritatea executivă şi majoritatea parlamentară tendinţe de limitare a drepturilor cetţăţeneşti şi posibilităţilor de realizare a acestui dialog.

În termen de 10 zile va fi dată publicităţii Rezoluţia Forumului ONG de tineret din judeţul Vâlcea.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...