Politică

Eugen Neaţă: A fost aprobată Ordonanţa de Urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii privind statutul poliţistului

În şedinţa din data de 06 noiembrie 2018 a Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, al cărei membru este şi deputatul vâlcean Eugen Neaţă, a dezbătut şi aprobat Ordonanţa de Urgenţă nr. 53/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind statutul poliţistului.
Modificările sunt necesare pentru optimizarea cadrului legal în vigoare, astfel încât:

- să se elimine posibilitatea accesării excesive a unor mecanisme create pentru a proteja poliţiştii aflaţi în situaţii juridice particulare, care nu mai permit reîncadrarea acestora pe o funcţie după punerea la dispoziţia unităţii;

- să fie eliminat riscul de a transforma aceste mecanisme în oportunităţi de încetare a raporturilor de serviciu şi accesare a dreptului la pensie anticipată/anticipată parţială, în cazul poliţiştilor care nu îndeplinesc vârsta standard de pensionare pentru a beneficia de pensia de serviciu;

- să fie eliminat un risc real la adresa măsurilor de acoperire a deficitului de personal adoptate de Ministerul Afacerilor Interne.

De asemenea, având în vedere faptul că evoluţia societăţii şi dinamica unor activităţi reclamă flexibilizarea şi descentralizarea mecanismului de acordare a gradelor profesionale pentru ofiţerii de poliţie, mai ales că acesta constituie o referinţă pentru stabilirea unor competenţe administrative în diferite domenii de activitate şi faptul că vacantarea unor funcţii de conducere reprezintă un risc la adresa funcţionării instituţiei sau a realizării scopului acesteia şi faptul că diminuarea unor astfel de efecte se poate realiza şi prin lărgirea bazei de recrutare pentru unele funcţii de conducere, în sensul valorificării experienţei dobândite de poliţiştii care deţin calitatea de organ de cercetare al poliţiei judiciare, văzând aspectele reţinute în Decizia Curţii Constituţionale nr. 653/2017 în ceea ce priveşte dreptul la apărare într-o procedură disciplinară, care reclamă eliminarea unei deficienţe a legii, prin recunoaşterea dreptului poliţistului de a fi asistat de un avocat în cadrul procedurii disciplinare, ca parte a dreptului la apărare prevăzut de art. 24 alin. (1) din Constituţia României, republicată, precum şi faptul că prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 306/2018 a fost admisă excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (5) teza a doua din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, întrucât intervenţiile realizate asupra legislaţiei conexe Statutului poliţistului fac imprevizibile anumite prevederi ale acestuia din urmă iar pe de altă parte, o serie de texte ale statutului necesită corecţii sub aspectul predictibilităţii, respectiv pentru completarea soluţiilor legislative, astfel încât acestea să asigure atât respectarea drepturilor poliţiştilor, cât şi prevenirea apariţiei unor excese de aplicare a legii, ţinând seama de faptul că, în prezent:

- exercitarea prerogativei privind managementul resurselor umane este afectată de acordul poliţistului de a fi numit într-o funcţie identificată şi oferită de instituţie;

- capacitatea de îndeplinire a misiunilor este afectată, deşi instituţia îşi respectă obligaţiile;

- exercitarea prerogativelor de organizare structurală este afectată de riscul privind accesarea excesivă a mecanismelor de ieşire timpurie din sistem cu drept la pensie, prin utilizarea opţiunii de încetare a raporturilor de serviciu în caz de reorganizare a unităţii;

- gradul de asigurare a ordinii publice este afectat de accentuarea deficitului de personal existent ca urmare a deciziei luate de poliţiştii aflaţi într-o anumită situaţie de a nu fi numiţi în funcţie şi de a solicita încetarea raporturilor de serviciu;

- competenţele de coordonare şi control al structurilor de specialitate aflate la un nivel ierarhic superior sunt diminuate în prezent ca urmare a îndeplinirii unor atribuţii stabilite excesiv şi birocratic şi nu pot fi exercitate la capacitate maximă;

- structurile organizatoare ale concursurilor de ocupare a posturilor vacante, în ceea ce priveşte modul de organizare, nu sunt responsabilizate suficient, având în vedere filtrul exercitat de structurile de specialitate aflate la un nivel ierarhic superior;

- obligaţiile juridice ale persoanelor aflate în situaţia în care angajamentele asumate faţă de instituţie au suferit modificări nu sunt reglementate suficient, luând în considerare că eliminarea acestor deficienţe este posibilă doar pe calea unei intervenţii normative urgente, având în vedere că toate aceste elemente constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată fără consecinţe negative.

Guvernul României a adoptat prezenta ordonanţă de urgenţă. Aceasta a trecut cu majoritate de voturi în comisia pentru muncă şi protecţie socială, urmând ca peste două săptămâni să intre în dezbatere în comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.

“Apreciez preocuparea ministrului de interne Carmen Daniela Dan, pentru optimizarea cadrului legal necesar unei bune funcţionări a instituţiilor statului, protecţiei cetăţenilor şi a oamenilor implicaţi în asigurarea unui spaţiu european sigur”, a declarat deputatul Eugen Neaţă.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...