Special

Premii pentru cercetare ştiinţifică la Universitatea din Craiova

Aseară, Universitatea din Craiova i-a premiat pe cei mai merituoşi cercetători dintre cei mai merituoşi. Au fost premiate cercetări din domeniile: matematică şi ştiinţe ale naturii, ştiinţe inginereşti, ştiinţe sociale, ştiinţe umaniste şi arte, ştiinţele sportului şi educaţiei fizice. Au fost acordate şi şase premii premii speciale pentru domeniul inovare şi cercetare aplicativă.

În anul 2017, atragerea de finanţare suplimentară a fost un obiectiv strategic al Universităţii din Craiova pentru activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare. Cadrele didactice şi cercetătorii de la Universitatea din Craiova au continuat derularea a 27 de proiecte câştigate în competiţii naţionale şi internaţionale, câştigate în anii anteriori, dar au dezvoltat şi 16 proiecte câştigate în competiţii naţionale (6 de tip PNCDI III – Proiecte Experimentale Demonstrative (PED), un proiect de cercetare complexă exploratorie, patru proiecte de tip ROSA STAR, patru proiecte de tip Cecuri de inovare) şi patru câştigate în competiţii internaţionale (de tip H2020, COSME, Program Brâncuşi, Euratom).

În 2017, au fost încheiate 60 de contracte de cercetare cu agenţi economici, din care 77% reprezintă activitatea contractuală de la SCDA Caracal. Volumul total al finanţării obţinute în anul 2017 din activităţi de cercetare este de 8.167.154 lei, din care fonduri atrase prin contracte de cercetare: 74,77%, activitatea de cercetare la SCDA Caracal: 17,82%, activitatea de cercetare la SCDA Vîlcea: 7,41%.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...