Economic

27 de milioane lei pentru plata datoriilor înregistrate de primării

Guvernul României a alocat judeţului Vâlcea 27,4 de milioane de lei pentru achitarea arieratelor înregistrate în contabilitatea unităţilor administrativ-teritoriale şi instituţiilor publice finanţate integral din bugetele locale, din subordinea acestora, rezultate din relaţii comerciale cu operatorii economici. Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea, pe baza documentaţiilor depuse de unităţile administrativ-teritoriale, a aprobat pentru 40 de unităţi administrativ-teritoriale alocarea a 15,3 milioane de lei de sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale în vederea achitării arieratelor, suma utilizată de acestea pentru achitarea arieratelor fiind de 10,9 milioane de lei. În cea de-a doua etapă, de redistribuire centralizată a sumelor neutilizate în prima fază, Ministerul Finanţelor Publice a alocat judeţului Vâlcea alte 16,5 milioane de lei cu aceeaşi destinaţie, din suma disponibilă, pentru 39 de unităţi administrativ-teritoriale fiind aprobate 13,1 milioane de lei. „La această dată, unităţile administrativ-teritoriale din judeţul Vâlcea ale căror cereri au fost soluţionate de DGFP Vâlcea, potrivit procedurii aprobate de ministrul Finanţelor, sunt în faza de efectuare a operaţiunilor de plăţi către operatorii economici faţă de care înregistrează arierate. Sublinez că sumele alocate de Guvern, respectiv de Ministerul Finanţelor Publice, au destinaţie precisă, ele urmând a fi utilizate exclusiv pentru achitarea obligaţiilor fiscale restante faţă de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, ale operatorilor economici care au prestat servicii sau au realizat lucrări de investiţii pentru unităţile administrativ-teritoriale”, a declarat directorul executiv al DGFP Vâlcea, Gheorghe Gogîrnoiu.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...