Economic

Finanţiştii vâlceni, locul III pe ţară la încasări

În primele nouă luni ale anului 2012, prin administrarea eficientă a creanţelor bugetare, cât şi prin îmbunătăţirea comportamentului fiscal al contribuabililor, Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea a realizat venituri bugetare în sumă totală de 643,6 milioane de lei, cu 7,7% mai mult faţă de programul repartizat de Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, fapt care a condus la situarea judeţului Vâlcea pe locul III pe ţară în ceea ce priveşte gradul de realizare a programului de încasări. „Pentru realizarea încasărilor bugetare la nivelul cerinţelor, în această etapă, între altele, acţionăm cu prioritate pentru: combaterea fraudei multinaţionale, în special a celei intracomunitare de tipul fraudei carusel; colaborarea cu administraţiile fiscale şi organismele europene în vederea prevenirii şi combaterii fraudei transfrontaliere; îmbunătăţirea şi perfecţionarea tehnicilor, metodelor şi abilităţilor de control; creşterea numărului de controale multilaterale în colaborare cu administraţiile fiscale europene la contribuabili din România implicaţi în lanţuri de fraudare. De asemenea, o atenţie deosebită o acordăm: implementării controlului comerţului electronic; verificării persoanelor fizice foarte bogate; monitorizării şi intervenţiei operative în domeniile cu risc fiscal ridicat: produse accizate, achiziţii intracomunitare etc”, a declarat dl Gheorghe Gogîrnoiu, director executiv al DGFP Vâlcea.

Încasări mai mari faţă de 2011

Faţă de perioada similară a anului trecut, în 2012, programul a fost cu 7,6% mai mare, iar încasările cu 0,8%.În acest condiţii, la bugetul general consolidat, s-au realizat creşteri notabile la: bugetul asigurărilor sociale de stat, cu 11,6%; bugetul asigurărilor pentru şomaj, cu 9% şi la bugetul Fondului naţional unic de asigurări de sănătate, cu 6,3%. De la contribuabilii vâlceni care nu şi-au achitat la termen obligaţiile de plată faţă de Bugetul general consolidat, prin aplicarea măsurilor de executare silită, au fost recuperate 91,2 milioane de lei, care reprezintă 14,2% în totalul sumelor încasate.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...