Actualitate

3,11% - rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Vâlcea în luna septembrie 2018

La sfârşitul lunii septembrie, în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Vâlcea erau înregistraţi 5061 şomeri (din care 2492 femei), rata şomajului fiind de 3,11%

Comparativ cu luna precedentă, când rata şomajului a fost de 3,34%, în această lună acest indicator a înregistrat o scădere cu 0,24 pp.
Din totalul de 5061 persoane înregistrate în evidenţele AJOFM Vâlcea, 1621 erau beneficiari de indemnizţie de şomaj, iar 3440 erau şomeri neindemnizaţi. În ceea ce priveşte mediul de rezidenţă, 3189 şomeri provin din mediul rural şi 1872 sunt din mediul urban.

Structura şomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel:

Şomerii cu studii gimnaziale/fără studii au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Vâlcea (59%), urmat de cei cu studii liceale/postliceale (35%), iar 6% au absolvit studii superioare.

Structura şomerilor înregistraţi pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 1019 persoane foarte greu ocupabile, 3048 greu ocupabile, 440 mediu ocupabile, iar 554 sunt persoane uşor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre. Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul jueţului Vâlceasunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Vâlcea la adresa www.valcea.anofm.ro.

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Vâlcea

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...