Pe Scurt

Activitate intensă la Apavil ”Centru Vest”

APAVIL SA – Centrul Exploatare Vest a desfăşurat în perioada 08 – 12 octombrie 2018, o serie de activităţi în întreaga arie de operare.

AVARII REZOLVATE.
În această perioadă au avut loc mai multe intervenţii pentru eliminarea pierderilor de apă în timp util, printre care şi o intervenţie la un branşament din satul Tălvaci, comuna Păuşeşti – Otăsău, precum şi pe str. Ţarinei – Băbeni şi în zona Valea Bălceasca din localitatea N. Bălcescu, unde s-au efectuat operaţiile necesare remedierii problemelor şi de aducere la stare iniţială a terenului, acolo unde a fost cazul.

PROBLEME PUNCTUALE.
Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
- S-a intervenit la rezervorul de înmagazinare apă potabilă Pietrari, efectuându-se operaţii de golire, spălare, dezinfecţie şi umplere;
- S-a efectuat desfundarea, spălarea şi limpezirea cu hidrojetul a staţiei de repompare Buneşti Rau;
- Au fost înlocuiţi rulmenţii uzaţi de la motorul electric – aerator nr.1, la staţia de epurare Mihăeşti – Govora;
- S-a efectuat spălarea reţelelor şi branşamentelor de apă aferente staţiei de apă Buneşti – str. Principală, comuna Buneşti;
- S-a monitorizat funcţionarea echipamentelor la staţiile de pompare din cadrul sectorului Govora, zona Păuşeşti – Otăsău, Pietrari şi Frânceşti;
- S-a asigurat funcţionarea la parametri optimi a staţiilor de epurare Mihăeşti – Govora şi Buneşti, cât şi a staţiilor de repompare Buneşti;
- s-au golit manual căminele staţiilor de repompare apă uzată nr. 10 şi nr. 17 din localitatea N. Bălcescu;
- s-a asigurat buna funcţionare a staţiilor de repompare apă potabilă SP1-Romani, SP2- Pădureţu din oraşul Băbeni;
- au fost efectuate lucrări de îndiguire pe firul râului Luncavăţ şi de reamenajare a canalului colector adiacent staţiei de captare, tratare, pompare şi distribuţie apă Şirineasa;
- s-a asigurat buna funcţionare a staţiei de epurare ape uzate Valea Bălceasca din loc. N. Bălcescu, a staţiei de repompare apă potabilă Pădureţu şi a reţelei de apă potabilă din localitatea Galicea;
- s-au vidanjat căminele staţiilor de repompare apă uzată şi căminele de canalizare, care necesită vidanjare periodică, din localităţile N. Bălcescu şi Şirineasa;
- s-a monitorizat reţeaua de apă a oraşului Băbeni pentru îndepărtarea posibilelor pierderi de apă;
- s-a asigurat calitatea apei şi buna funcţionare a staţiilor de captare, tratare şi distribuţie a apei din Şirineasa şi localitatea N. Bălcescu - Predeşti şi Corbi, precum şi buna funcţionare a reţelei de canalizare Corbi-Rotărăşti, loc. N. Bălcescu.

APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE.
Tot în această perioadă au fost verificate şi înlocuite apometre în toata aria de operare, acolo unde acestora urma să le expire verificarea metrologică sau erau deteriorate.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...