Actualitate

Tot mai multe locuri la şcolile de jandarmi

Pentru anul de învăţământ 2018-2019, Jandarmeriei Române i-au fost aprobate în vederea scoaterii la concurs locuri pentru admitere la instituţiile de formare profesională iniţială care pregătesc necesarul Ministerului Afacerilor Interne, sesiunea II admitere ianuarie 2019, după cum urmează:

Numărul de locuri aprobate:
Învăţământ postliceal pentru formarea subofiţerilor, învăţământ cu frecvenţă, durata studiilor: 1 an

a) Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani – 350 locuri (din care 4 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorităţi):
- 317 locuri alocate Jandarmeriei Române;
- 25 locuri alocate S.I.E.;
- 8 locuri alocate S.P.P.;

b) Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni – 350 locuri (din care 4 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorităţi):
o 335 locuri alocate Jandarmeriei Române;
o 15 locuri alocate S.I.E.;

CRITERII DE RECRUTARE:
Pentru a participa la concursurile de admitere la instituţiile de învăţământ ale Jandarmeriei, candidaţii trebuie să îndeplinească, conform Ordinului MAI nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, următoarele condiţii şi criterii specifice:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic, aptitudinea/inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale MAI, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale.
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi, iar în cazul candidaţilor la examenele de admitere în
instituţiile de învăţământ, să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
f) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
l) să aibă vârsta de până la 27 de ani împliniţi în anul participării la concurs;
m) să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;
n) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
o) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ.

Cererile de înscriere/participare la sesiunea de ianuarie 2019 se depun de candidaţi la Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Olt, până la 23 noiembrie 2018.
Data limită de depunerea dosarelor este 14 decembrie 2018 (sesiunea ianuarie 2019) pentru şcolile postliceale ale MAI.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Olt din municipiul Slatina, str. Cazărmii nr. 40, Serviciul Resurse Umane 0249/437901, 0249/437904 interior 24558 / 24535.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...