Economic

Evoluţia pieţei asigurărilor în primele şase luni ale anului 2018

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) prezintă evoluţia pieţei asigurărilor şi situaţia petiţiilor înregistrate la Autoritate în primul semestru al anului 2018.

Societăţile de asigurare autorizate şi reglementate de ASF au subscris, în primul semestru al anului 2018, prime brute în valoare de 5,04 miliarde lei, din care 79% reprezintă prime brute subscrise pentru activitatea de asigurări generale (3,97 miliarde lei), iar 21% sunt prime aferente asigurărilor de viaţă (1,07 miliarde lei).

Îmbunătăţirea indicatorilor de solvabilitate a societăţilor de asigurare a continuat şi pe parcursul primelor şase luni ale anului. La sfârşitul lunii iunie a anului 2018, toate societăţile de asigurare îndeplineau atât cerinţele necesarului de capital de solvabilitate (SCR), precum şi cerinţele minime de capital (MCR), astfel că ratele SCR şi MCR, la nivelul pieţei (calculate ca raportul dintre totalul fondurilor proprii eligibile să acopere cerinţele de capital şi valoarea totală a necesarului de capital) au înregistrat valori supraunitare.
În primul semestru al anului 2018, aproximativ 88% din volumul total de prime brute subscrise a fost realizat de 10 societăţi din cele 29 de societăţi care desfăşurau activitate de asigurare/reasigurare
la 30 iunie 2018.

Număr de contracte
La nivelul întregii pieţe de asigurări, numărul de contracte de asigurare, în vigoare la finalul semestrului I al acestui an, a fost de 14.973.036, în creştere faţă de anul precedent cu aproximativ 6%.

Indemnizaţii brute plătite
Societăţile de asigurare au raportat indemnizaţii brute plătite (excluzând maturităţi şi răscumpărări parţiale şi totale), cumulat pentru cele două categorii de asigurări, în sumă de
2.436.170.733 lei, astfel:

• 2.346.346.150 lei sunt aferente contractelor de asigurări generale (96%), înregistrând o
creştere cu 20% faţă de perioada similară a anului 2017 (1.958.217.305 lei);
• 89.824.583 lei sunt sume plătite pentru indemnizaţii brute aferente asigurărilor de viaţă,
înregistrând o creştere cu circa 20% comparativ cu semestrul I 2017 (74.656.797 lei).

Solvabilitate II
Valoarea fondurilor proprii eligibile să acopere cerinţa de capital de solvabilitate se afla la finalul
primului semestru al anului 2018 la nivelul de 5,10 miliarde lei, în creştere cu 2,60% comparativ cu
valoarea înregistrată în semestrul I al anului 2017.

Asigurări de locuinţe
Pe ansamblul pieţei asigurărilor de locuinţe (obligatorii şi facultative), în primele şase luni ale anului
2018 s-a consemnat o creştere a primelor brute subscrise de aproximativ 3,5% comparativ cu aceeaşi
perioadă a anului precedent.

Piaţa RCA
Valoarea totală a primelor de asigurare subscrise pentru asigurările RCA, în primul semestru al anului
2018, a atins valoarea de 1,84 miliarde lei, restul până la totalul clasei A10 (1,919 miliarde lei) reprezintă asigurările transportatorului pentru marfa transportată în calitate de cărăuş şi asigurările RCA subscrise pe teritoriul altor state membre UE în baza dreptului de liberă prestare a serviciilor.
Pe ansamblul întregii pieţe, prima medie RCA anualizată a scăzut, în primele şase luni ale anului, cu aproximativ 17% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, înregistrând valoarea de 604 lei.
Dauna medie RCA plătită pentru vătămări corporale în primul semestru al anului 2018 a crescut,
comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, cu 5,23%, iar cea pentru daune materiale a crescut cu 5,87%.

Decontarea directă
În primul semestru din anul 2018, asigurătorii RCA au încheiat un număr de 169.578 clauze de
decontare directă, primele brute subscrise aferente acestora fiind de 12.282.670 lei.

Sucursale
În primele şase luni ale anului 2018, sucursalele au cumulat prime brute subscrise în valoare de 361,36 milioane lei, în scădere cu aproximativ 1% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

Brokerii de asigurări
În urma centralizării raportărilor transmise de brokerii de asigurare şi/sau reasigurare, la data de
30.06.2018, se constată o scădere procentuală faţă de aceeaşi perioadă a anului 2017 a valorii primelor intermediate pentru asigurări generale şi asigurări de viaţă, de 1,73%, de la 3.178.840.312 lei la 3.123.895.838 lei.

Situaţia petiţiilor în primul semestru al anului 2018

În primul semestru al anului 2018, ASF a înregistrat un număr total de 5.415 petiţii, în creştere cu 15,16% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Din totalul de 5.415 petiţii, 86,59% dintre acestea reprezintă petiţii aferente pieţei asigurărilor-reasigurărilor, 11,36% sunt petiţii aferente pieţei pensiilor private, iar 2,05% sunt petiţii aferente pieţei instrumentelor şi investiţiilor financiare.

• Piaţa asigurărilor – reasigurărilor
ASF a primit în primele şase luni ale acestui an un număr de 4.689 de petiţii pentru piaţa asigurărilor – reasigurărilor, în creştere cu 17,46% faţă aceeaşi perioadă a anului trecut. Astfel, au fost înregistrate în mod unic pe petent, analizate şi soluţionate un număr de 3.695 petiţii (78,80% din totalul înregistrat) transmise de către asiguraţi/păgubiţi, petiţii care intră în sfera de competenţă a ASF, în creştere cu 16,34% faţă de înregistrările din semestrul I 2017, iar un număr de 994 petiţii (21,20%) au fost clasate sau conexate, în conformitate cu prevederile Ordonanţei nr. 27/2002 şi cu procedurile interne ale ASF.
Din analiza datelor raportate de către societăţile de asigurare la ASF se constată că cele 3.695 petiţii, analizate şi soluţionate în mod unic pe petent, reprezintă 0,60% din numărul total de daune avizate de către asigurători (615.392) şi 0,02% din numărul total al contractelor de asigurare în vigoare la sfârşitul perioadei de raportare - 30.06.2018 (14.973.036 contracte).
Aspectul cel mai des reclamat de către petenţi a fost nerespectarea condiţiilor contractuale/ normelor RCA, aspecte care s-au regăsit în 2.010 cazuri, acestea reprezentând 54,40% din total. Printre alte aspecte sesizate s-au numărat şi neplata/plata parţială a despăgubirilor/valorilor de răscumpărare solicitate de către asiguraţi/păgubiţi (21,76%), informaţii referitoare la sistemul bonus-malus (8,74%), respectiv solicitări de recalculare a valorii despăgubirilor (5,63%).
Din cele 3.695 petiţii analizate în mod unic în primul semestru al anului, 65,79% (2.431 petiţii) au fost finalizate în favoarea petenţilor, 1.264 petiţii (34,21%) au fost constatate ca neîntemeiat formulate sau asupra cărora ASF nu are capacitatea de intervenţie în aplicarea legislaţiei actuale.

• Piaţa pensiilor private
Pentru sectorul pensiilor private au fost primite în total 615 petiţii în semestrul I al anului 2018, în creştere cu 2,84% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Au fost instrumentate/soluţionate în mod unic pe petent 569 petiţii, în creştere cu 8,38% faţă de înregistrările din semestrul I 2017, iar 46 petiţii au fost clasate sau conexate, conform prevederilor Ordonanţei nr. 27/2002 şi procedurilor interne ale ASF.
Participanţii la Pilonul II de pensii private au transmis cele mai multe petiţii în primele şase luni ale anului. Solicitările de informaţii, atât generale, cât şi individuale, pe caz şi pe persoană privind denumirea fondului de pensii administrate privat au reprezentat 93,80% din totalul solicitărilor de informaţii pentru piaţa pensiilor private. În semestrul I al anului 2018 au fost finalizate în favoarea petenţilor un număr de 562 petiţii, reprezentând 98,77% din total.

• Piaţa instrumentelor şi investiţiilor financiare
Pentru sectorul instrumentelor financiare au fost primite 111 petiţii, în scădere cu 0,89% faţă de semestrul I 2017.
Au fost soluţionate în mod unic pe petent 100 petiţii, în creştere cu 1,01% faţă de înregistrările din semestrul I 2017, iar 11 petiţii au fost clasate, în conformitate cu prevederile OG nr. 27/2002 şi cu procedurile interne ale ASF.
Din totalul petiţiilor analizate în mod unic, 99 petiţii (99,00%) au fost finalizate în favoarea petenţilor.

Rapoartele referitoare la evoluţia pieţei asigurărilor şi la situaţia petiţiilor în primul semestru al anului 2018 pot fi consultate pe site-ul ASF AICI.


********

Despre ASF

ASF este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. ASF contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...