Economic

CIECH Soda România lansează lucrările la un Sistem inteligent de monitorizare a consumului de energie

CIECH Soda România lansează, astăzi, activităţile pentru realizarea unui sistem inteligent de monitorizare a consumurilor energetice. Proiectul reprezintă o investiţie totală de 1.353.559,45 lei şi este finanţat de Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014 - 2020, Axa prioritară 6, cu suma de 918.300 lei, reprezentând finanţare nerambursabilă. Suma de 435.259,45 lei, necesară pentru acoperirea integrală a costului proiectului va fi asigurată de CIECH Soda România.
Sistemul inteligent de monitorizare a consumurilor energetice presupune achiziţionarea şi montarea a 77 de contoare şi, respectiv, 231 de transformatoare de curent care vor permite măsurarea consumului de energie până la nivel de echipament. În acelaşi timp va fi construită o infrastructură IT, constând din reţea de fibră optică, echipamente de comunicaţie (concentratoare de date, switch-uri). De asemenea, va fi dezvoltată o aplicaţie care permite conectarea tuturor punctelor de măsurare, urmărirea în timp real a consumului şi generarea de rapoarte.

„Economisirea energiei este atât un obiectiv de afaceri cât şi unul care vizează comunitatea în general. Din perpectiva afacerilor reuşim să devenim mai competitivi dacă ţinem costurile sub control. Din perspectiva comunităţii reuşim să folosim mai puţine resurse şi să diminuăm impactul utilizării acestora. Fără să urmărim în detaliu cât cheltuim nu vom şti cât şi cum să economisim. De aceea am lansat acest proiect, pentru a putea găsi soluţii de intervenţie ţintite şi fără a antrena resurse noi”, spune Witold Urbanowski, directorul CIECH Soda România.

Compania şi-a propus, prin acest proiect, reducerea intensităţii electro-energetice cu 0,6 %, respectiv 95,22 kgep/1000 EURO, şi reducerea indirectă a emisiilor cu efect de seră cu 159,44 tone de CO2, în cinci ani de la finalizarea investiţiei. Economia care se va realiza este echivalentă cu consumul de energie a 300 de apartamente într-un an. Darea în funcţiune a sistemului este planificată pentru sfârşitul lunii iunie 2019.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...