Actualitate

Tichete sociale pentru pensionari şi persoane cu handicap

Primăria municipiului Slatina anunţă demararea celui de-al 5-lea sezon de distribuire şi depunere cereri pentru acordarea de TICHETE SOCIALE cu ocazia Sfintelor Sărbători de Crăciun 2018. În acest sens se vor menţine cele zece puncte de pe raza municipiului amenajate iniţial, puncte unde se vor putea distribui şi depune cereri în perioada 1 septembrie – 19 octombrie.

Beneficiari ai acestei măsuri sunt: persoanele cu handicap grav sau accentuat şi respectiv, pensionari - fără a se ţine seama de vârstă şi tip de pensie, dar ale căror drepturi obţinute din pensie sau, după caz, din pensii şi/sau venituri nete cumulate, sunt cel mult egale cu 1.200 lei/lună. Acordarea tichetelor sociale se va face pe bază de cerere scrisă, însoţită de copii xerox ale următoarelor documente:

• Pentru pensionari:
--- documente din care să rezulte apartenenţa la categoria de pensionar, respectiv cupon/decizie pensie din luna curentă sau cel mult luna anterioară depunerii cererii;
--- act de identitate al solicitantului, care poate fi beneficiarul sau reprezentantul legal al acestuia;
--- act de identitate al beneficiarului în condiţiile în care persoana beneficiară este diferită de persoana solicitantă.

• Pentru persoanele cu handicap grav/accentuat:
--- act de identitate al solicitantului, care poate fi beneficiarul sau reprezentantul legal al acestuia;
--- act de identitate al beneficiarului în condiţiile în care persoana beneficiară este diferită de persoana solicitantă;
--- documente din care să rezulte apartenenţa la categoria de persoană cu dizabilităţi, respectiv certificatul de încadrare în grad de handicap grav/accentuat.

Tichetele sociale, în valoare de 100 lei, vor putea fi utilizate pentru achiziţionarea de produse alimentare, produse de curăţenie şi igienă corporală sau a locuinţei, produse farmaceutice, articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte. Reamintim că aceste tichete sociale se acordă de două ori pe an: cu ocazia sărbătorilor de Crăciun şi de Paşte. De menţionat că tichetele sociale (100 lei/sărbătoare/beneficiar) vor fi puse GRATUIT la dispoziţia cetăţenilor, beneficiarii urmând să le primească direct la domiciliu, prin intermediul Poştei Române, începând cu luna dinaintea evenimentului ce urmează a fi sărbătorit.

Cele zece puncte vor fi amenajate după cum urmează:

a) La Primăria municipiului Slatina – 2 puncte de primire:
- sediul central: str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1;
- Direcţia Economică: str. Toamnei, nr. 6;

b) La Direcţia Protecţie şi Asistenţă Socială – 3 puncte de primire:
- sediu central: str. Fraţii Buzeşti, nr. 6;
- Clubul Pensionarilor: str. Victoriei; -
Centrul Comunitar de Asistenţă Medico-Socială: str. Nicolae Bălcescu, nr. 22.

c) Direcţia Administrare Patrimoniu - 1 punct de primire – str. Unirii, nr. 2B;

d) La Centrul „Complex servicii pentru persoane adulte cu dizabilităţi şi alte persoane aflate în situaţii de nevoie Slatina” al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt - 1 punct de primire: str. Centura Basarabilor (Progresul);

e) Compania de Apă Olt – 3 puncte de primire:
- Casieria sediu central: str. Artileriei, nr. 2;
- Casieria Dispecerat: str. Textilistului;
- Casieria A.I. Cuza: b-dul A.I. Cuza.

Cererea pentru acordarea Tichetelor Sociale va fi disponibilă gratuit atât la cele zece puncte publice mai sus-menţionate, dar ea poate fi descărcată direct şi de pe site-ul Primăriei Slatina – www.primariaslatina.ro şi transmisă totodată on-line cu condiţia ca, odată cu solicitarea, să fie expediate şi documentele prevăzute mai sus, la adresa office@primariaslatina.ro.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...