Actualitate

Amenzile contravenţionale pot fi plătite de acum la jumătate din minimul prevăzut de actul normativ, în termen de 15 zile

Începând cu data de 24 august 2018, amenzile contravenţionale pot fi plătite la jumătate din minimul prevăzut de actul normativ, în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal (în loc de 48 de ore).

Reglementarea este prevăzută în Legea nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale.

Mai exact, actul normativ modifică art. 16 alin. (1) din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, stabilind în noua formă că:
“Procesul-verbal de constatare a contravenţiei va cuprinde în mod obligatoriu: data şi locul unde este încheiat; numele, prenumele, calitatea şi instituţia din care face parte agentul constatator; numele, prenumele, domiciliul şi codul numeric personal ale contravenientului, descrierea faptei contravenţionale cu indicarea datei, orei şi locului în care a fost săvârşită, precum şi arătarea împrejurărilor care pot servi la aprecierea gravităţii faptei şi la evaluarea eventualelor pagube pricinuite; indicarea actului normativ prin care se stabileşte şi se sancţionează contravenţia; indicarea societăţii de asigurări, în situaţia în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulaţie; posibilitatea achitării, în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ; termenul de exercitare a căii de atac şi instanţa la care se depune plângerea.”

“Prin majorarea acestui termen se doreşte creşterea încasărilor la buget şi degrevarea instanţelor de judecată, care au numeroase cauze privind contestaţii împotriva sancţiunilor aplicate prin procesele verbale de contravenţie. De asemenea, se instituie sistemul electronic, administrat de Ministerul Finanţelor Publice, care va prelua informaţiile de la agenţii constatatori şi le va transmite la cele 3.228 de organe fiscale. Primăriile nu vor mai introduce fiecare proces-verbal în baza de date proprii şi vor primi aceste date prin sistemul informatic de la agenţii constatatori”, a declarant deputatul Eugen Neaţă.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...